Průmyslové roboty se staly nedílnou součástí výroby, přičemž jejich zastoupení roste napříč odvětvími. Jak se roboty vyrábí a co všechno se musí při výrobě zohlednit?

Materiály používané k výrobě průmyslového robota

Hlavním faktorem určujícím materiál k výrobě průmyslových robotů je jejich provozní prostředí a požadovaná síla. Roboty jsou ale zpravidla konstruovány z běžně dostupných materiálů.

Na výrobu většiny ramen a základny robota se používá ocel, lité železo a hliník. Pokud se jedná o mobilní roboty, obvykle jsou navíc vybaveny pneumatikami pro tichý provoz a dobrou přilnavost k podlaze. Roboty obsahují značné množství elektroniky a kabeláže a některé jsou řízené rádiem nebo laserem. Válce a další mechanismy pro vytváření pohybu obsahují hydraulický olej nebo stlačený vzduch.

Hadice ze silikonové, gumové a opletené nerezové oceli spojují tyto mechanismy s regulačními ventily. Pro ochranu robota před okolním prostředím jsou některé exponované oblasti pokryty pružným neoprenem nebo štíty.

I ve výrobě je však možné narazit na výjimky, mezi které patří specializované roboty pro aplikace v čistých prostorách, ve vesmíru či aplikacích pro „high-tech“ projekty. V takových případech se k výrobě robotů využívá titan a kompozity z uhlíkových vláken.

Proces výroby průmyslového robota

Design

Výroba průmyslového robota začíná vždy fází návrhu. Na počátku výroby se bere v úvahu povaha prostředí, potřebná rychlost práce, možné nebezpečí v okolí robota, délka jeho dosahu nebo například míra interakce robota s lidmi. Většina výrobců má však dopředu připravenou základní konstrukci stroje, do které jsou postupně zakomponovány modifikace a příslušenství tak, aby splňovaly specifické požadavky.

Výroba

Jakmile se vytvoří návrh robota, přichází na řadu výroba základny, ramen a případně dalších částí. Základna je obvykle vyrobena z těžkého a stabilního materiálu (s ohledem na stabilitu robota) a vyrábí se litím nebo svařováním.
Ostatní části, které jsou spojeny se zbytkem robota, jsou uzpůsobeny tak, aby přesně zapadaly do konstrukce ramena a základny.

Sestavení průmyslového robota

Závěrečné sestavení robota zahrnuje doplnění konstrukce o celou řadu dalších komponentů. Mezi ně patří elektromotory, hydraulické válce, ložiska, regulátory a další. V celkovém součtu může průmyslový robot obsahovat až 2 000 jednotlivých dílů.

Kontrola kvality

Před odesláním průmyslových robotů spotřebiteli je vždy nutné zkontrolovat, zda výroba proběhla bez chyb. Testování se skládá ze dvou činností: funkční přesnosti a procesu označovaného jako „burn-in“. Když je robot sestavený a připojí se k němu zdroj energie, počítačový program sám instruuje systém robota, aby pohyboval ramenem v různých směrech. Poté, co jsou provedeny přesné záznamy těchto pohybů se případně robot opraví a zkalibruje. Ve fázi nazvané „burn-in” se robot uvede do dlouhého nepřetržitého provozu. Tato část se provádí s cílem uvést průmyslového robota do provozní teploty. Při zahřátí robota může totiž programátor nejlépe zkontrolovat jeho funkčnost a a optimalizovat jeho výkon dle požadavků spotřebitele.

Instalace

Instalace probíhá přímo v pracovním prostředí. Jedná-li se o stacionárního robota, je upevněn k podlaze, na strop nebo pod potřebným úhlem. V případě průmyslových robotů, které potřebují obsluhovat více pracovišť se v tomto případě většinou jedná o pohyb po kolejnici. Malé a kolaborativní roboty se pak podle nejnovějších trendů pohybují na autonomních AGV vozících, tedy bezpilotních automatických vozících naváděných laserovým zařízením.

Zaujala vás výroba robotů a chcete se dozvědět další zajímavosti? Přečtěte si 5 nepravd a mýtů o průmyslových robotech.