Někteří tomu říkají čtvrtá průmyslová revoluce. Očekává se totiž, že objem robotů ve výrobě bude v nadcházejících letech mnohonásobně vyšší, než je tomu doposud. Firmy po celém světě totiž zjistily, že nasazení robotů, zejména těch kolaborativních, přináší ve výrobě zvýšení produktivity, flexibility a snížení výrobních nákladů. 

Velké firmy dodnes většinu výroby alokují do rozvojových zemí, což se jim vyplatí v podobě nižší ceny práce. To však znevýhodňuje malé a střední firmy, které pak jen těžko mohou zůstat konkurenceschopné. Řešení této situace však nabízí právě kolaborativní roboty. Spolupracující roboty umožňují menším firmám držet krok s těmi většími navzdory vysokým cenám práce. Právě proto poptávka po spolupracujících robotech u malých a středních firem narůstá.  Už v průběhu roku 2016, tedy necelé dva roky po uvedení prvního průmyslového spolupracujícího robota  trh s roboty narostl o 16 %.

K nárůstu dojde v automobilkách i ve zdravotnictví

Jak to ale vypadá do budoucna? Nedávná zpráva organizace Federation of Robotics, World Robotics Report 2017, předpovídá 15% nárůst v počtu nasazení průmyslových robotů mezi lety 2018 a 2020. V průběhu roku 2018 by to znamenalo asi 1,8 milionu průmyslových robotů po celém světě.

Hlavním důvodem náhlého nárůstu jsou zřejmě právě kolaborativní roboty, které do výroby přináší snadnější obsluhu, zlepšení efektivity a snížení nákladů. Do roku 2022 by se měla zvýšit hodnota trhu se spolupracujícími roboty z $101 na $2502. Alespoň tak tvrdí výzkum společnosti Global Collaborative Robots Market.

Nárůst objemu nasazených robotů do výroby se týká všech odvětví. Nosným odvětvím stále zůstane automobilový a elektrotechnický průmysl, mezi které je doposud alokováno zhruba 65 % všech průmyslových robotů. Podle odhadů se však modernizace stále častěji týká také farmacie, potravinářství, strojírenství nebo plastikářského průmyslu. Konkrétně zdravotnictví očekává do roku 2019 50% nárůst robotů v nemocnicích, kde mají roboty za úkol zejména dodávku materiálu.

Nejvděčnějším trhem pro průmyslové roboty i nadále zůstává Asie, kde se za rok prodá téměř 200 tisíc robotů. Na druhém místě je však už Evropa, která nakupuje zhruba 60 tisíc kousků a na třetím místě je Amerika, kam putuje cca 40 tisíc. O to zajímavější je, že více než 74 % všech těchto prodejů zastane pět zemí – Čína, Korea, Japonsko, USA a Německo.

Pokud se budeme bavit přímo o Evropě, kromě dominujícího Německa a Itálie (která je v řadě sedmým největším odběratelem robotů) narůstá prodej průmyslových robotů také ve Francii, Španělsku a Británii. V ostatních zemích zapojení průmyslových robotů také narůstá, výjimku, která se tomuto trendu stále brání, však tvoříme my a Polsko. Možná je načase tohoto trendu využít a předběhnout konkurenci.

Sebere robotizace lidem práci?

Obáváte se, že s narůstajícím nasazováním robotů do výroby bude vzrůstat také nezaměstnanost? Pokud vás robotizace ve výrobě děsí, máme pro vás dobré zprávy. Závěry výzkumů totiž rovněž poukazují na skutečnost, že nárůst robotů ve skutečnosti otevírá nové pracovní příležitosti. Odhaduje se, že díky nasazení robotů se uvolní ruce mnoha zaměstnancům, kteří se doposud museli potýkat s těžkou, monotónní prací. Vědci zde vidí jistou paralelu se zemědělskou revolucí, která umožnila Američanům opustit těžkou práci na farmě a vrhnout se do sféry kompetentnějších odvětví. Historie nám tak ukazuje, že inovace a vývoj lidstvo osvobozují a umožňují mu růst.

https://www.youtube.com/watch?v=Myy4TQokRbA.