Naše společnost stojí na prahu v pořadí již čtvrté průmyslové revoluce. Opět budeme čelit novým výzvám a příležitostem. Průmysl 4.0 nám přinese mnoho nových benefitů jak v oblasti průmyslu, tak celé společnosti. Dle odborníků z Česko-německé průmyslové komory (ČNOPK) se zvýší produktivita. Reálný svět bude úzce propojen se světem virtuálním a hlavní roli převezmou data. Pojďte se společně s námi podívat na 8 faktů, které byste o čtvrté průmyslové revoluci měli vědět.

Co to vlastně je čtvrtá průmyslová revoluce?

Jde o označení současného trendu digitalizace ekonomiky a s ní související automatizace výroby a změn na trhu práce. Koncept vychází z high-tech strategie německé vlády, která byla představena v roce 2013 na veletrhu v Hannoveru. Vzniknou například chytré továrny, jejichž stroje budou připojeny k internetu a budou tak propojeny s celým výrobním systémem.

  1. Zvýší se produktivita 

Podle představitelů ČNOPK přinese čtvrtá průmyslová revoluce v příštím desetiletí kompletní propojení výrobního procesu, a to včetně vývoje a následného servisu. V továrnách se budou stroje ovládat samy pomocí senzorů, čteček a kamer. Roboty se automaticky přihlásí údržbářům o revizi. Výrobní proces se celkově urychlí a zpřesní. Produktivita výroby se tak celkově zvýší. Zároveň nejde o futuristickou vizi. Na úpatí japonské hory Fudži už dnes existují továrny, v nichž se „replikují“ roboty FANUC

  1. Snížení ceny výroby

V důsledku napojení domácností na internet dojde ke zjednodušení výrobního procesu. Stroje se samy přihlásí k práci. Bude stačit vydat pokyn k výrobě požadovaného produktu zákazníkem. Přání jednotlivých zákazníků poputují přes internet přímo na výrobní linku. Individuální zakázky tak bude možné zpracovat v ceně velkosériové produkce.

  1. Propojení virtuálního světa se světem reálným

Co si pod spojením virtuálního světa a reality představit? Chytré továrny. Továrny, ve kterých budou stroje připojeny k internetu a budou tím zapojeny do celého výrobního procesu. Nově vyrobený produkt se například sám ohlásí, že je připraven k expedici. Dojde k propojení celého výrobního procesu včetně vývoje a následného servisu. Jak jste si již dříve mohli přečíst, Industrial Internet of things otevírá novou éru ekonomického růstu a konkurenceschopnosti.

  1. Od „big data“ ke „smart data“ 

Postupující digitalizace a vytváření sítí mění celý průmyslový výrobní řetězec. Objem dat na celém světě narůstá exponenciální rychlostí. Jen pro představu, v roce 2005 byl objem digitálních dat na celém světě ve výši 130 exabytů. V roce 2012 jejich množství vzrostlo na 462 exabytů. A predikce pro rok 2020? Téměř 15 000 exabytů! Abychom byli schopni využívat a analyzovat tak obrovské množství dat v digitálním prostoru, pak musíme nejdříve vyvinout systémy, které nám pomohou porozumět jejich obsahu. Předpokladem pro to je vědět, jak jednotlivá zařízení a systémy fungují a jaké senzory a měřící technologie použít pro přístup k nejužitečnějším datům. 

Stále jsou pro vás data příliš abstraktní? Pokusíme se vám je přiblížit na konkrétních příkladech. Například 10 bytů představuje jedno slovo, 2 megabyty je velikost fotky ve vysokém rozlišení, 1 gigabyte má film v televizní kvalitě. Kolik je třeba 5 exabytů? 5 exabytů by dle odborníka na databázi Juliana Bunna představovala všechna kdy vyřčená slova lidmi převedená do digitální podoby.

  1. Výroba řízená daty

Výzkumníci trhu předpokládají, že v důsledku průmyslové automatizace výrazně vzroste celosvětový obchod s daty. Celosvětový obchod v této oblasti by měl již příští rok dosahovat objemu 195 miliard eur. Je zajímavé sledovat, jak na to reagují jednotlivé evropské ekonomiky. Německo například na toto nové odvětví spoléhá. Do roku 2020 bude investovat přibližně 40 miliard eur ročně do aplikací Průmyslu 4.0. Ve srovnání s Francií a Velkou Británií je to více než dvakrát tolik. Digitalizace v podstatě určuje úspěch nebo selhání německé ekonomiky.

  1. Změna myšlení uvnitř firem

Změnit se ve firmách nemusí jen technologie, ale také myšlení. Rychlost inovací, zákaznický management, flexibilita, produktivita a doba reakce na změny na trhu budou nově definovány“, tvrdí prezident ČNOPK Fischer. Firmy budou muset změnit procesy, se kterými doposud pracovaly a přizpůsobit se nové době. 

  1. Změny ve společnosti

Nástup průmyslu 4.0 zcela změní naši společnost. Důsledkem digitalizace ekonomiky se nezmění jen oblast průmyslu. Změny způsobené čtvrtou průmyslovou revolucí se dotknou i oblasti vzdělání a pracovního trhu. Na odborných konferencích se dokonce mluví o vzniku Společnosti 4.0. Tedy o takové společnosti, ve které budou hodnotové řetězce ve zcela jiné podobě, než jak je známe dnes. Dojde k posunu struktury vědomí, struktury institucí a toku kapitálu. Za účelem dalšího rozvoje se bude muset přizpůsobit každý z nás. Čtvrtá průmyslová revoluce představuje dosud nepoznanou příležitost. Nastane symbióza s lidmi? Co si myslíte vy?