Zajímá vás, jak fungují CNC obráběcí stroje? Z čeho jsou složené a jak vypadá jejich pracovní prostor? Máme pro vás přehled nejdůležitějších informací o CNC! Zároveň vám představíme i jeden z nejprodávanějších modelů, FANUC ROBODRILL.

Co je to CNC?

Zkratka pochází z anglického výrazu Computer Numeric Controll, který znamená počítačově číslicové řízení. CNC slouží k automatizaci obráběcích strojů. Jsou obsluhovány skrze programové příkazy nahrané na paměťovém médiu. Zavedení systému přivedlo doslova revoluci do výrobních procesů. Obráběcí stroje jsou plně řízené počítačem a ovládání pracovních funkcí probíhá přes řídící systém pomocí vytvořeného programu. Je určen pro řízení silových prvků stroje a zaručuje, aby proběhla požadovaná výroba součásti.

Jak CNC funguje?

Řídící systém CNC stroje vyšle ke stroji příkaz (například „zapni otáčení nástroje“). Může být zadán například stiskem tlačítka na řídícím panelu stroje nebo přímo z programu. Mechanismus CNC stroje příkaz vykoná a zašle zpětnou vazbu – informaci o jeho dokončení.

Pro zajištění automatického chodu musí být stroje vybaveny zařízením zajišťujícím pohyb nástroje vůči obrobku v jednotlivých souřadných osách. Pohony jsou motory ve spojení s posuvovými kuličkovými šrouby. Každý pohon ovládá pohyb v jedné souřadné ose. V rámci programu lze souřadnicový systém posouvat. K posunu dochází na bodu špičky nástroje, jehož pohyb se teoreticky programuje. Pohyb je nutný k určování poloměru zaoblení ostří soustruhu. Stejně tak na vztažném bodu suportu nebo vřeten, k němuž se vztahuje délková korekce nástroje. Posun je možný i v bodě nastavení nástroje. Ten leží na držáku nástroje. Bod při upnutí stroje splyne s vztažným bodem suportu nebo vřetene.

Podstatnou veličinou je skutečná poloha nástroje vůči obrobku. K tomu slouží odměřovací mechanismus. Odměřování je schopno zjistit hodnotu změny souřadnice nástroje vůči obrobku a umožňuje změnu převést do zobrazované hodnoty na monitoru řídícího systému.

Výběrem správného CNC stroje lze výrazně usnadnit a zlevnit výrobu. Zároveň s nákupem obráběcího stroje je ale potřeba odborně proškolit personál, který bude stroje programovat a ovládat.

Pracovní prostor obráběcích strojů

V rámci pracovního prostoru jednotlivých CNC strojů jsou vždy určeny základní vztažné body, jejichž znalost je nutná i pro vlastní programování stroje.

  • Referenční bod stroje – přesně stanoven výrobcem, jeho aktivací dochází ke sjednocení mechanické a výpočetní části stroje. Slouží k přesnému nastavení odměřovacího systému a jeho zařazení do CNC programu vede k odstranění chyb, které mohou vznikat interpolací (pokud stroj nemá zpětnou vazbu). Je realizován pomocí koncových spínačů.
  • Nulový bod stroje – je druhým pevným bodem systému, také stanoven výrobcem. Je výchozím bodem pro všechny další souřadnicové systémy a vztažné body stroje.
  • Nulový bod obrobku – je nastavitelný pomocí speciálních funkcí řídícího systému v libovolném místě pracovního prostoru stroje. Jeho polohu tedy určuje programátor.

Využití CNC strojů

Nejčastěji se dnes setkáme s CNC stroji v souvislosti s vrtáním a obráběním, respektive vrtačkami a obráběcími stroji. Ve skutečnosti je ale jejich využití mnohem širší. Lze jich použít kdekoliv, kde je možné vyrábět více dílů stejnou technologií, protože v případě CNC stačí pouze změna programu.

V dnešní době se nejvíce využívají CNC stroje k broušení, vrtání, řezání a obrábění nejrůznějších materiálů. Při výrobě se setkáme s CNC na dřevo, CNC gravírovacími stroji, respektive gravírovacími frézami, CNC ohýbačkami na ohýbání plechů a trubek apod. CNC stroje lze rozlišovat podle počtu současně řízených os.

Plnohodnotná CNC obráběcí centra

CNC obráběcích center se celosvětově prodalo přes 200 tisíc kusů a jejich využití ve výrobách je stále častější. Nejprodávanějším modelem obráběcího CNC stroje je plnohodnotné CNC obráběcí centrum FANUC ROBODRILL. Tento univerzální nástroj nabízí širokou škálu aplikací obrábění. Má 21 nástrojovou pozici, a proto nepotřebuje neustálé přeprogramování. Stroj má vřeteno dosahující až 24 tisíc otáček za minutu, čímž výrazně urychluje obráběcí proces. Jako jedno z mála obráběcích center má funkci nanointerpolace, díky čemuž zvládá také rychlé a přesné 3D obrábění.

Zajímají vás další detaily? Zjistěte o CNC frézce FANUC ROBODRILL více.

Sdílet příspěvek: