Řídicí systémy jsou hlavní součástí CNC strojů. Na jejich spolehlivosti a přesnosti závisí kvalita celého obráběcího procesu. Mezi jedny z nejoblíbenějších řídicích systémů patří systémy FANUC, kterých už bylo ve světě prodáno 1,5 milionů kusů. Podívejte se, jak dělíme řídicí systémy pro CNC stroje!

 

 

Víte, jaký je rozdíl mezi systémy s přetržitým a souvislým řízením? Přečtěte si o různých typech řízení!
Zdroj: Fanuc.cz

Řídicí systémy s přetržitým řízením

Prvním druhem řídicích systémů jsou řídicí systémy s přetržitým řízením, mezi které patří Systémy stavění souřadnic a Pravoúhlé řízení.

Systémy stavění souřadnic

Jako první představujeme nejstarší typ řízení, u kterého chybí mikroprocesor pro lineární a kruhovou interpolaci. Nástroj se zde pohybuje rychloposuvem na programovací bod, přičemž nezáleží na vykonané dráze. Nejprve vykonává pohyb pouze na jedné ose, kde dojede až do koncové polohy. Teprve poté provádí pohyb v ose druhé.

Pravoúhlé řízení

Při pravoúhlém řízení je přestavování nástroje prováděno rovnoběžně se souřadnými osami. V momentě, kdy je dokončen pohyb v jedné souřadnici, může nastat obrábění také v souřadnici druhé. Pravoúhlé řízení je vhodné pro soustružení válcových ploch nebo pro frézování pravoúhlých obrobků. Bývá využíváno u jednoduchých strojů, jako jsou vrtačky, soustruhy nebo pily.

Řídicí systémy se souvislým řízením

Tento typ řízení umožňuje výpočet korekce a výpočet geometrie. Řídicí systémy se souvislým řízením ještě dále rozdělujeme podle počtu současně řízených os na: Jednoosé, dvouosé, dvou a půl osé, tříosé, čtyřosé.

Jednoosé obrábění 1D

Takzvané jednoosé obrábění umožňuje pohyb pouze v jedné ose. Bývá využíváno ke zhotovení obrobku například u vrtaček.

Dvouosé obrábění 2D

Dvouosé obrábění umožňuje řízení dvou os najednou. Je využíváno především u soustruhů, umožňuje pohyb v osách x – z.

Dvou a půl osé obrábění 2,5D

Takzvané dvou a půl osé obrábění umožňuje u frézek provádět lineární nebo kruhovou interpolaci vždy volitelně v jedné rovině X-Y, X-Z nebo Y-Z. Funguje tak, že najede na hloubku řezu (osa Z) a následně obrábí v osách X – Y.

Tříosé obrábění 3D

Tento typ obrábění umožňuje obrábět ve třech osách X-Y-Z současně. Je zde nezastupitelná činnost interpolátoru, který propočítává pohyb nástroje ve dvou osách v závislosti na třetí ose.

Čtyřosé obrábění 4D

Při čtyřosém obrábění je možné obrábět nejen v osách X, Y, Z, ale také rotovat kolem zmíněných os. Nástroj i obrobek mohou být natočeny nebo naklopeny do požadované polohy.

Pětiosé obrábění 5D

Pětiosé obrábění je nejvyšší úroveň pro CNC. Je možné s ním obrábět nejsložitější komplexní tvary, jako jsou lopatky turbín a další.

Na následujícím videu můžete vidět moderní řídicí systém společnosti FANUC. Společnost prodala na světě již milion a půl svých řídicích systémů.

Řídicí systémy podle způsobu programování

Řídicí systémy můžeme dále dělit také podle způsobu programování. Existují řídicí systémy s absolutním programováním a systémy s přírůstkovým programováním.

Řídicí systémy s absolutním programováním

Většina systémů je přednastavena na absolutní programování, které je nejrozšířenější. V absolutním programování se všechny programované rozměry vztahují k nulovému bodu W. Při tomto typu programování je přímo ze souřadnic zřejmá poloha bodu součásti, který je daný, proto se snadno hledá také rozměr.

Řídicí systémy s přírůstkovým programováním

Přírůstkové nebo také inkrementální programování je rozdílné. Rozměrem vždy uvažujeme přírůstek k předchozí poloze nástroje. Kontrola není tak jednoduchá jako u absolutního programování, protože je třeba zkontrolovat celý program až po hledaný rozměr. Kvůli hrozbě sčítání chyb je doporučováno programovat v absolutních souřadnicích. Přírůstkové programování je využitelné především v podprogramech, kdy se opakují složitější tvary na obrobku v různých místech.

Řídicí systémy CNC strojů jsou v dnešní době nezbytnou součástí výroby a žádná kovoobráběcí firma se bez nich neobejde. Usnadňují programování, zvyšují produktivitu a snižují cenu výroby.

 

Znáte nějaké další rozdělení řídicích systémů CNC strojů, na které jsme zapomněli?