Lidé si často pořizují robota s očekáváním, že se bude chovat stejně jako CNC stroj. To však není pravda, i když hranice mezi oběma se postupem času otupují.

Robot versus CNC stroj

Generální ředitel RoboDK Albert Nubiola v rozhovoru pro sdružení Robotics Industries Association uvedl, že se jedná o častý problém, na který naráží mnoho lidí začínajících s robotikou. Myslí si totiž, že se robot bude chovat stejně jako stávající CNC stroje.

Mezi těmito dvěma technologiemi však existují velké rozdíly. Ty se ale v posledním desetiletí stále zmenšují a zmenšují. Roboty jsou už nyní schopny provádět některé obráběcí úkony s výkonem, který lze srovnat s CNC stroji.

Co jsou CNC stroje?

Klíčovou vlastností počítačem řízených obráběcích strojů je jejich přesnost. Mohou dosáhnout vysokého výkonu i ve specifických obráběcích operacích. CNC je už dlouho zavedená technologie pro automatizované obrábění. První stroj představil inženýr John T. Parsons v 50. letech, krátce před postavením prvního robota. Od té doby se obě technologie vyvíjejí paralelně.

CNC stroje se obvykle pohybují pouze v osách X, Y a Z, i když někdy je možné orientaci nástroje kontrolovat. Osy jsou přesně řízené počítačem, což umožňuje velmi precizní pohyb materiálu ve srovnání s ručním obráběním.

Úkoly CNC strojů

Obecně platí, že samostatný CNC stroj je vhodný pouze pro jeden úkol. Existuje však řada různých strojů, z nichž každý je určený pro konkrétní obráběcí operaci.

U CNC strojů můžete dosáhnout

  • Frézování – řízení rotačního frézovacího nástroje pro postupné odstraňování vrstev materiálu.
  • Vrtání – polohování spřádacího vrtáku pro vytvoření děr v materiálu.
  • Soustružení – ovládání statického nástroje pro odstranění materiálu z rotujícího obrobku.
  • Protahování – ovládání statického protahovacího nástroje pro řezání polygonálních tvarů na rotující nebo statický obrobek.
  • Řezání – řízení nástroje ke spřádání pily pro řezání linek v obrobku.

Úkoly, které CNC stroje zvládají, jsou spojené se specifickými obráběcími operacemi. Pro každou z nich byste pravděpodobně potřebovali nový CNC stroj, i když například soustružení a protahování lze provádět na jednom CNC soustruhu.

Co jsou roboty?

Definující vlastností robotů je jejich flexibilita. Dokážou dosáhnout velkého množství různých úkolů, a to nejen v oblasti obrábění. A co víc, jeden robot se může použít pro mnoho operací.

Robotika existuje téměř tolik let jako CNC obrábění. Prvního robota představil Joseph F. Engelberger v roce 1961. Ačkoliv poprvé byly použity k automatizaci úkolů ve výrobních odvětvích (např. v automobilovém a leteckém průmyslu), nyní je využívají podniky téměř ve všech sektorech.

Robot se skládá z tuhých mechanických vazeb, které se pohybují precizně ovladatelnými motory umístěnými v kloubech robota. U průmyslových robotů s 6 osami (nejběžnější typ) je každý článek spojený s předchozím kloubem, ale ostatní roboty, jako je např. kartézský nebo delta, používají odlišené mechanické konfigurace.

Úkoly pro roboty

Roboty jsou určené především pro obecnou manipulaci. Použít je však můžete pro nespočet různých úkolů. Jediným limitem je vaše představivost a několik praktických omezení v technologii.

U robota můžete dosáhnout: 

  • Obrábění – mnoho úkolů, které běžně provádějí CNC stroje, zvládne i robot. Ne však všechny. Tato schopnost může být příčinou toho, že někteří lidé nedokážou rozpoznat rozdíly mezi roboty a CNC stroji.
  • Vybírání a umisťování – přesouvání objektů kolem pracovního prostoru.
  • Svařování – bodové, odporové a obloukové svařování.
  • Třídění – robot umožňuje přidání senzoru pro identifikaci druhu objektu.
  • Lakování – pro robotiku je vhodný prakticky jakýkoliv výrobní proces, který zahrnuje podélný pohyb nástroje.

Pokud jde o úkoly, kterých mohou obě technologie dosáhnout, lze rozdíl mezi roboty a CNC zobecnit tímto způsobem:

Jeden CNC stroj poskytuje vysoký výkon pro konkrétní obráběcí úkol. 

Jeden robot může dosáhnout mnoha úkolů s odlišným výkonem u každého z nich. 

5 rozdílů mezi roboty a CNC stroji

Kromě odlišnosti v zadaných úkolech existují i rozdíly mezi výkonem a kvalitou.

1. Pracovní plocha

Pracovní prostor CNC stroje lze obvykle definovat jako malou krychli. Naproti tomu roboty mají obvykle velký sférický pracovní prostor.

2. Programování

CNC stroje jsou naprogramovány pomocí G-kódu. V dnešní době je nejčastěji generovaný softwarem CAM, nikoliv ručně kódovaným. Roboty jsou naprogramované pomocí programovacího jazyka výrobce. Avšak programy lze generovat mnoha dalšími metodami programování (včetně G-kódu) pomocí postprocesoru robota.

3. Přesnost

CNC stroje jsou obvykle přesnější než roboty s přesností klesající na zlomky mikronu. Přesnost robotů je možné vylepšit kalibrací, ale pravděpodobně se bude jednat o stovky mikronů.

4. Tuhost

CNC stroje mají obvykle vysokou tuhost na všech osách. Tuhost robotů je obecně nižší, ale liší se v závislosti na typu robota. Např. robot Scara má vysokou tuhost na ose Z.

5. Singularita

Pozice nástroje robota se obvykle počítá pomocí inverzního kinematického algoritmu. Mohou vytvářet singularity – oblasti pracovního prostoru, které jsou v zásadě mrtvými zónami způsobenými matematikou v rámci algoritmu.

Měli byste si pořídit robota nebo CNC stroj?

Nejlepším způsobem, jak zjistit, zda je pro vás lepší robot či CNC stroj, je vlastní zkušenost. Nyní si můžete vlastnosti robota v RoboDK vyzkoušet zdarma stažením zkušební verze a poté se rozhodnout pro technologii, která bude pro vaše podnikání ta pravá.