Vstřikování plastů. Proces, který dokáže během několika vteřin přetvořit plast na hotový tovar. Nejen, že výrobky z plastů vznikají velice rychle, ale jejich výroba je také levná. Vstřikování plastů proto využívají firmy v různých odvětvích po celém světě.

 

 

FOTO: Roboshot

Když objevila technologii pro vstřikování plastů firma LEGO, úplně změnila proces výroby. Dnes patří k největším výrobcům plastových hraček na světě.
Zdroj: Fanuc.cz

Historie vstřikování plastů sahá až do roku 1870

Historie vstřikování plastů začíná již v 19. století. V roce 1870 byl v Americe spuštěn první vstřikovací stroj, který vyráběl držáky na štětky na holení. S dnešními stroji na vstřikování plastů se však nedala tato technologie vůbec srovnávat. Masivní využití strojů pro vstřikování plastů poprvé využila až společnost LEGO. Dnes mají plastové výrobky velké zastoupení například v automobilovém průmyslu.

Firma LEGO vyráběla dřevěné hračky. Pak vyzkoušela vstřikování plastů

Firma LEGO se původně zabývala výrobou dřevěných hraček. Jakmile však vyzkoušela stroje pro vstřikování plastů ve výrobě, práce dělníků v továrně se kompletně změnila. Dnes je LEGO jedním z největších výrobců plastových hraček, v dánské továrně denně vyrobí několik milionů kostiček.

Stroje pro vstřikování plastů dokážou rozmanité tvary

V současnosti patří vstřikování plastů k nejrozšířenějšímu způsobu zpracování polymerů. Teorie vstřikování plastů zahrnuje spoustu zpracovatelských postupů, které umožňují vyrábět miniaturní výrobky složitých tvarů, ale také velkorozměrné tovary. Mohou být složené z několika homogenních i heterogenních materiálů. Stroje pro vstřikování plastů přinášejí velké úspory, jsou stále dokonalejší a zajišťují zkrácení výrobního cyklu.

Na konstrukci výlisku záleží

Při výrobě plastového dílu je velice důležitá správná konstrukce plastového dílu. Pokud má výrobek při vstřikování plastů vady, ani správná forma a optimální technologie výroby nedostatky v konstrukci dílu neodstraní.

Konstrukce výlisku musí splňovat tyto lisotechnické zásady:

  • Zaformovatelnost (optimální zaformování ve formě)
  • Správná tloušťka stěn
  • Použití vhodného materiálu

Formy pro vstřikování: Vtokové a vyhazovací systémy

Samotné formy na vstřikování plastů jsou konstrukčně složité a skládají se z mnoha dílů. Důležitou součástí formy jsou vtokové systémy, které zajišťují dopravu taveniny plastu z plastikační komory do dutiny formy.
Po dokončení výrobku je zase nutné vyhodit výlisek z formy, k čemuž slouží vyhazovací systémy forem. K vyhazování mohou být používány kruhové či ploché vyhazovače, stírací kroužky, stírací lišty, pneumatické ventily a další.

Zajímavá literatura o vstřikování plastů

Vstřikování plastů je rozšířená technologie, kterou se zabývá odborná technologická literatura. Za přečtení rozhodně stojí kniha Lubomíra Zemana Vstřikování plastů, která popisuje základní informace o procesech, které probíhají při vstřikování termoplastů. Ty jsou přehledně rozepsány v sedmi kapitolách, kde nechybí ani popis optimalizace vstřikovacího procesu.

Vstřikování plastů se věnuje také publikace Petra Lenfelda s názvem Technologie II: Zpracování plastů, kde jsou popisovány teplotní a tepelné procesy v technologii vstřikování, ale také optimalizace při návrhu materiálu a konstrukce forem.
Studenti technických oborů mohou použít při studiu vstřikování plastů také nejrůznější skripta, například Technická univerzita v Liberci nabízí přehledně zpracované základní informace o vstřikovacím postupu, které jsou studentům dostupné online.

Roboshot zajišťuje nejpřesnější zpracování plastů

Při procesu vstřikování plastů ovlivňuje kvalitu vstřiku několik faktorů. Kromě mechanických a fyzikálních vlastností použitého druhu plastu a konstrukce vstřikovací formy se jedná především o výběr vstřikovacího stroje. Ten se skládá z vstřikovací jednotky, uzavírací jednotky, pohonu a ovládacího zařízení.

Přesnost vstřikovacího stroje zaručuje plně elektronické CNC vstřikování, které používá Roboshot od FANUC. Představu o tom, jak probíhá vstřikování plastů, vám nabízí následující video.

Roboshot využívá nejvyšší přesnosti CNC řízení ze soustružení a frézování, kterou používá také při vstřikování plastů. Zajišťuje vyšší akceleraci a maximální produktivitu, přitom zachovává konstantní kvalitu dílů v extrémně krátkých časových cyklech. Je jedním z nejvyužívanějších strojů, používaných při vstřikování plastů.