CNC řezání laserem je v dnešní době jedním z nejrozšířenějších způsobů řezání. Využívá se především při řezání kovů, jejichž teplota tání je nižší, než teplota vzplanutí. Můžete se setkat například s CNC řezáním hliníku a jeho slitin. Časté je také řezání polystyrenu nebo skla. Proč jsou právě CNC lasery tak využívané?

CNC stroje dokážou nařezat téměř cokoliv. Bez problémů rozřežou všechny typy ocelí, hliníkové slitiny, plasty, keramické materiály, ale i sklo.
Zdroj: FANUC.cz, koláž Martina Ambrože

CNC lasery mají hladký řez

CNC laserové řezací stroje mají spoustu výhod. Tou nejvýznamnější je nepochybně jejich přesnost. Lasery vydávají monochromatické záření, které má přesně definovanou vlnovou délku a navíc je také koherentní. CNC řezací stroj zajišťuje, že fotony jsou ve svazku rozděleny stejnoměrně, nebo dosti pravidelně. Díky tomu vzniká hladký řez a CNC řezací stroj šetří dodatečné opracování řezaných ploch.

Laserový paprsek může vytvářet různé tvary

Laserový paprsek má minimální rozbíhavost a vysokou výstupní intenzitu. Může vytvářet buďto jednoduchou stopu nebo složitější pravoúhlé i kruhově symetrické obrazce, proto bývá využíván v různých průmyslových odvětvích. CNC laser může sloužit kromě řezání také například na svařování nebo k jiným druhům činností.

Vysoká rychlost a využitelnost

Řezací stroje, které používají k dělení laser, mohou řezat různé druhy materiálů. Je možné je využít na všechny typy ocelí, hliníkové slitiny, plasty nebo k řezání keramických materiálů či skla. Kromě vysoké přesnosti je velkou výhodou také rychlost řezání, které se jiné typy řezacích strojů nevyrovnají.

CNC lasery ve výrobě? Cena odpovídá kvalitě

Při řezání CNC laserem se cena odvíjí od řezaného materiálu, jeho tloušťky, složitosti geometrie i počtu propalů. CNC laserové řezací stroje jsou vysoce produktivní, proto se jejich využití ve výrobě rozhodně vyplatí, stejně jako například investice do průmyslových robotů. Firmy dnes vědí, že bez automatizace výroby nemohou udržet krok s konkurencí.

Programování CNC laseru a jeho seřizování

Výhodou CNC laserového stroje je také kratší doba, potřebná pro seřízení stroje, která zajišťuje vyšší ekonomičnost řízení. Základy programování CNC laseru a dalších strojů a průmyslových robotů se mohou zájemci naučit na různých středních školách v České republice. Programátor CNC laseru může mít dobré uplatnění, protože zájem o tyto obory je mezi mladými lidmi poměrně nízký.

3D laserové obrábění FANUC obrábí až 6 os

Laserový systém FANUC podporuje různé laserové 3D řezací hlavy. Laserové CNC stroje umožňují obrábění až šesti os současně. Funkce učení a řízení sledování osy W zvyšují produktivitu výroby.

Laserové systémy FANUC šetří energii

CNC lasery FANUC mají inteligentní funkci, která umožňuje snížit spotřebu elektřiny až o 25 %. Spotřeba plynu může klesnout dokonce o celých 30 %, čímž jejich provozovatelé výrazně ušetří na výrobě.

Řezání až do tloušťky 40 mm

Bezkonkurenční výhodou řezacích CNC systémů od FANUC je jejich vysoký výkon. Laser s výkonem 6kW dokáže řezat s extrémní přesností až do tloušťky 40 mm. Nízkouhlíková ocel může být řezána do tloušťky 32 mm a větší, nerezová do 20 mm a větší.

CO2 laser je přesnější a rychlejší než vláknový

Při srovnání vláknového a CO2 laseru jasně vítězí CO2 technologie. Dokáže produkovat hladší plochy řezných hran. Navíc je také rychlejší, proto zajišťuje vyšší flexibilitu řezacích aplikací. Díky nízkým pořizovacím nákladům a hospodárnému provozu je právě CO2 technologie nejefektivnější z hlediska návratnosti investic.

Laserové soupravy FANUC lze doplnit roboty

Veškeré CNC systémy FANUC využívají společnou řídicí platformu. To umožňuje snadnou kombinaci laserových souprav s manipulačními roboty FANUC, jejichž integrace do procesů je poměrně snadná. Systémy spolu dobře komunikují přes standardní rozhraní.