Před čtyřiceti lety se přesnost CNC stroje počítala na několik setin milimetru a standardní stroje jí běžně ani nedosahovaly. Jaká je přesnost CNC strojů dnes? Nejpřesnější CNC stroje dokážou pracovat s nanometry, což zajišťuje skutečně téměř dokonale přesné CNC obrábění a frézování!

 

Robonano od FANUC je schopen pracovat s nanometrickou přesností. Řadí se tak k nejpřesnějším CNC strojům na světě.
Zdroj: FANUC America

Přesnost na setiny milimetrů je pro CNC stroje standardem

Přesnost číslicově řízených CNC strojů je dána součtem chyb řídicího systému a mechanických chyb. Ty jsou v dnešní době minimální, proto již setiny milimetru nejsou pro CNC stroje žádnou metou. Standardní CNC stroje dokážou běžně pracovat s přesností 0,001 mm, což znamená přesnost obrábění s tolerancí pod jeden mikrometr.

Díky tomu mají široké uplatnění v mnoha oblastech, jako je vývoj high-tech zařízení a komponentů, které vyžadují nano přesnost. Jsou využitelné také pro masovou výrobu v oborech, jako je opto elektronika, polovodičová technika, zdravotnické potřeby a biotechnologie. CNC stroje jsou díky jejich přesnosti využívány také například při svařování, kde dokážou zastoupit i vysoce kvalifikované svářeče.

Nejen, že jsou CNC stroje velice přesné, ale mají také řadu dalších výhod. Patří mezi ně například snížení zmetkovitosti, celkové zefektivnění výroby nebo zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance. Investice do průmyslových robotů se proto rozhodně vyplatí.

Jak si představit nanometrickou přesnost CNC strojů?

Nejpřesnější CNC stroje jdou však ještě mnohem dále než na setiny milimetrů. Mají schopnost pracovat s geometrickou přesností, která dosahuje až 0,000001mm. Konvenční měření je v tomto světě nanotechnologie nemožné a pro člověka jsou nanometrické vzdálenosti těžko představitelné.

V následujících bodech můžete vidět, jak malé nanometry opravdu jsou!

  • Do jednoho nanometru se vejde téměř 10 atomů vodíku
  • Velikost virů je obvykle od desítek do stovek nanometrů
  • Molekula DNA měří na šířku 2,2 až 2,6 nanometrů
  • Nejmenší struktury mikroprocesorů mají šířku asi 45 nanometrů

ROBONANO: Nejpřesnější CNC stroj na světě

Mezi nejpřesnější CNC stroje, které dokážou s touto miniaturní veličinou pracovat, patří robot od společnosti Fanuc ROBONANO α-0iB. Na lineárních osách (X, Y, a Z) dosahuje rozlišení 1 nanometr a 0,000001 ° je dosaženo na rotačních osách B a C. Robot má široké uplatnění v různých oblastech od vývoje technologií, přes optické technologie až po zdravotnictví nebo biotechnologie. Věděli jste, že průmyslové roboty jsou nejčastěji využívány v automobilovém průmyslu?

Přesnost CNC stroje ovlivňuje hlavně jeho konstrukce a jinak tomu není ani u ROBONANO α-0iB. Ve všech pohyblivých částech se nachází statická vzdušná nosná konstrukce, díky čemuž neexistuje v řídicím systému žádné tření, které by mohlo způsobovat nepřesnosti. Potrubí je navíc konstruováno tak, aby bylo veškeré proudění laminární. To nevytváří žádné vibrace a vzdušné turbulence a je možné dosáhnout maximální přesnosti CNC stroje.

Přesné CNC Frézování podporuje až 5 os současně

ROBONANO α-0iB nabízí možnost zvolit si optimální způsob CNC obrábění v závislosti na konkrétním účelu. Osy B a C mohou být vybaveny vřetenem a je možné nastavit správnou polohu obrábění podle požadovaného tvaru obrobku.

Stoj zajišťuje přesné CNC frézování, při kterém může podporovat současně až 5 os. Funkce řízení 5 simultánních os umožňuje zhotovení různých tvarů v rozmezí od jednoduchých mikro otvorů nebo drážek až po nejrůznější mikro pole. ROBONANO α-0iB může vytvářet mikroskopické drážky s vysokou účinností, dokáže vyrobit až pět drážek za sekundu s maximální přesností. Takto přesný CNC stroj může mít skutečně široké využití v různých odvětvích.

Napadá vás, v jakých oblastech je důležité využití podobně přesných CNC strojů?