Programování není jen výsadou IT expertů – dnes už se bez něj neobejde ani moderní průmysl. Programovací CNC stroje totiž dokáží výrobu zautomatizovat, což znamená zrychlit a zlevnit. Zajímá vás, CNC stroje komunikují s uživatelem? Seznamte se s řídícími systémy CNC obráběcích strojů a s režimy jejich práce.

Kde se vzaly CNC stroje?

Již v 50. letech minulého století, kdy se napříč světem průmyslu začaly objevovat důmyslnější snahy modernizovat výrobu, zjistily některé firmy, že nejlepším způsobem, jak učinit výrobní postupy efektivnější, je využít principy automatizace. A tak v této době začaly vznikat první NC obráběcí stroje s jednoduchými řídícími systémy. První NC stroj představil japonský výrobce FANUC již v roce 1951.

Zkratka NC, která znamená numerical control, je poměrně výstižná – řídící systém anglicky lze říct jako control systemnumerical control – tedy číslicové řízené – pak naznačuje, že řídící systémy těchto obráběcích strojů jsou místo ruční obsluhy ovládány automaticky pomocí naprogramovaných příkazů sestavených z alfanumerických znaků (číslic a písmen). S rozvojem počítačových technologií se však z NC stalo CNC, tedy computerized numerical control – počítačové číslicové řízení. Nové CNC stroje byly mnohem efektivnější, jelikož řídící systémy pro CNC již využívaly řízení počítačem.

Co dokáží řídící systémy CNC strojů?

Zatímco NC stroje se používaly především jako automatické vrtačky a vyvrtávací stroje, průmyslové řídící systémy dnešních CNC strojů lze použít nejen k vrtání, ale třeba i k řezání, broušení či frézování nejrůznějších materiálů. Ovládat CNC stroje samotné pak zvládnou řídící systémy robotů.

Řídící systém CNC ovládá stroj tak, aby automaticky, tedy bez nutnosti obsluhy pracovníkem, prováděl z hlediska výroby žádoucí procesy. Důležité je ovšem také to, že si nastavený sled příkazů stroji dokáže zapamatovat. Proces výroby je tak uchován v řídícím systému CNC stroje jakožto počítačový program, který je možné později použít znovu či upravovat pro jiné výrobní účely.

K čemu slouží režimy práce řídícího systému

Řídící systémy tedy představují klíčovou součást CNC strojů. Aby mohl uživatel s řídícím systémem snadno komunikovat, má řídící systém několik režimů, které jsou spojeny se specifickými obrazy. Výjimkou je základní režim MANUAL, tedy režim ručního řízení, který specifický obraz nemá. Režim ručního řízení slouží zejména k přestavení zařízení do požadované polohy či k výměně nástroje nebo najíždění do obrobek. Režimy práce řídícího systému lze nastavit tlačítky na řídícím panelu CNC stroje.

Jednotlivé režimy práce řídícího systému

V jakých dalších režimech kromě ručního řízení může CNC řídící systém pracovat? Pokročilejším režim je režim AUTO, tedy automatický provoz, který slouží k plynulému procesu obrábění. Stroj v automatickém režimu zpracovává plynule celý program, tedy po přečtení a zpracování jednoho bloku začne automaticky číst a zpracovávat další blok programu. Odlišně funguje režim B-B, tedy režim blok po bloku – to znamená, že stroj zpracuje jeden blok a poté se zastaví (na další blok pokračuje až po opětovaném startu). Režim blok po bloku tak uživateli umožňuje zkontrolovat, zda napsal CNC program správně.

Dalším režimem je režim EDITACE, který slouží k zapisování CNC programu do editoru přímo na stroji, případně k nahrání programu do řídícího systému z vnějšího zdroje. V editačním režimu je také možné CNC program upravovat. Mezi režimy práce řídícího systému dále nechybí režim NASTAVENÍ, ve kterém je možné nastavit pracovní posuv, rychloposuv, pohyb otáček či obecně pohyb stroje. Pro řídící systémy řídících strojů je rovněž nezbytný režim DIAGNOSTIKA, který rozpozná, lokalizuje a oznámí případné problémy systému.

Nejoblíbenější řídící systémy CNC

Největší podíl na trhu CNC obráběcích technologií, a to 65 %, má již zmiňovaná japonská firma FANUC, která se pyšní téměř 60ti letými zkušenostmi v oboru. Řídící systémy FANUC patří k nejoblíbenějším na světě, o čemž svědčí i fakt, že jich bylo prodáno již 1,5 miliónů. Známé jsou také CNC řídící systémy společností FAGOR či Siemens.

Moderní CNC technologie jsou vysoce účinné a zároveň jednoduché na ovládání, nicméně to neznamená, že není nutné absolvovat k práci s řídícími systémy školení. Znalosti potřebné k práci s CNC technologiemi můžete získat například ve Školící akademii FANUC.