Vstřikování plastů je nejrozšířenější technologií na výrobu plastů. Díly vzniklé vstřikováním se mohou pyšnit vysokou tvarovou a rozměrovou přesností a dokonalou kvalitou povrchu. Výrobní náklady jsou přitom velmi nízké. Jaké úkony se během cyklu vstřikování plastů dějí?

 

Jaké jsou základní úkony při procesu vstřikování plastů? Seznamte se s nimi!
Zdroj: Koláž Martina Ambrože

Technologie vstřikování plastů je v České republice i ve světě nejpoužívanější metodou na zpracování termoplastů, reaktoplastů, elastomerů, polymerních směsí, termoplastických elastomerů, kompozitů, kaučuků a pryží. Děje se tak pomocí speciálních vstřikovacích strojů.

Tento způsob výroby plastových součástek vychází z technologie tlakového lití, samozřejmě při využití zcela jiných teplot a tokových vlastností roztavených termoplastů.

Mechanizmus vstřikování plastů

Podstata technologie vstřikování plastů je založena na opakování jednotlivých částí výrobního cyklu.

Při vstřikování dochází k roztavení zpracovávaného plastu, jeho vstříknutí do vstřikovací formy a následnému ztuhnutí v konečný výrobek.

Zpracovávaný plast má nejčastěji formu granulí.

Finální plastové výrobky dvojího typu

Výrobky vznikající technologií vstřikování plastů jsou dvojího typu.

Jednak to jsou plastové výrobky konečného charakteru, například kelímky, vaničky, krabičky, květináče, plastové držáky, zátky a podobně.

Druhým typem jsou plastové díly určené pro zařazení do dalšího výrobního cyklu. V tomto případě se jedná o různé součásti přístrojů, světla či nárazníky na auta.

Ve vstřikování plastů vede automotive

Dnešní doba si stále více žádá nejen lehčí, ale hlavně i levnější plastové díly. Lepší cena na úkor horší kvality je však nežádoucí a firmy praktikující tuto filosofii nebudou nikdy ziskové.

Proto se dnes při výrobě z plastu využívá technologie vstřikování plastů, která s sebou nese řadu výhod. Ukázkovým příkladem úspěšného využívání technologie vstřikování plastů je společnost MEGATECH Industries, která je největším výrobcem plastů v České republice pro automobilový průmysl.

Ze všech oborů právě firmy působící v automotive vstřikování plastů využívají nejvíce. Proč je o tuto technologii takový zájem?

Základy technologie vstřikování plastů kostce

  • Cyklus vstřikování plastů je výrobní proces několika úkonů, který se cyklicky opakuje.
  • Plast ve formě granulí je nasypán do násypky. Z ní ho odebere pracovní část vstřikovacího stroje, která plast dopraví do tavící komory.
  • V tavící komoře vstřikovacího stroje vlivem tření topení vzniká ze zpracovávaného termoplastu tavenina, která je vstříknuta do dutiny formy.
  • Roztavený vstřikovaný plast formu zcela zaplní a přizpůsobí se jejímu tvaru.
  • Následně přichází na řadu dotlaková fáze za účelem snížení smrštění a změny rozměrů.
  • V poslední fázi cyklu vstřikování plastů se teplo z hmoty přesouvá na formu a postupným ochlazováním plast tuhne v konečný produkt. Ten je ze vstřikovacího stroje vyhozen a celý cyklus se opakuje.

Jaké jsou výhody moderního zpracování termoplastů?

Výhod vstřikování plastů je hned několik. Firmy zabývající se sériovou výrobou touto technologií pro zpracování termoplastů vyrábějí kvalitní plastové výrobky složitých a dokonale přesných tvarů.

Proces výroby je přitom neuvěřitelně rychlý. Technologie vstřikování plastů má velmi krátké výrobní cykly, přičemž již na jeden cyklus lze získat konečný plastový díl.

Sečteno, podtrženo, při produkci plastových dílů díky technologii vstřikování plastů cena výroby klesá, zatímco produktivita je rychlejší a výsledná kvalita na nejvyšší úrovni.

CNC vstřikovací stroj ve spolupráci s průmyslovým robotem

Jedním z nejefektivnějších vstřikovacích strojů současnosti je CNC stroj FANUC Roboshot pro elektrické vstřikování plastů. Ten byl poprvé veřejně představen loni na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně MSV 2015, kde byl prezentován ve spolupráci s robotem FANUC LR Mate 200iD.

FANUC Roboshot s průmyslovým robotem na MSV 2015 vytvořily dokonale sehranou dvojici a návštěvníkům veletrhu společně vyráběly žluté otvíráky na lahve.

Elektrické vstřikování plastů pro ještě efektivnější výrobu

CNC stroje jsou obecně velmi přesné. Roboshot však CNC technologii aplikuje v oblasti elektrického vstřikování, čímž dochází k vysoké přesnosti pohybů, rychlosti vstřikování a jedinečně krátké době výrobního cyklu.

Zpracování termoplastů a výroba finálního produktu tak dosahuje té nejvyšší rychlosti i kvality, ať již vyrábíte jakkoli velké objemy dílů. Výrobní cena vlivem vstřikování plastů Roboshotem je přitom minimální.

Přijďte se přesvědčit do FANUC Czech

Pokud se o vstřikovací stroje a technologii vstřikování plastů zajímáte nebo ji ve svém oboru přímo využíváte, přijďte se o špičkové technologii Roboshotu přesvědčit sami přímo do společnosti FANUC Czech.

Do FANUC Czech zároveň můžete zaslat i formu pro vstřikování plastů pro ověření návrhu forem.