Upínání nástrojů na CNC strojích je podstatné z hlediska hospodárnosti výroby. Při upínání nástrojů i obrobků musíme respektovat určité zásady. Důležitá je například volba vhodného upínacího zařízení, důkladné upnutí ovlivňuje přesný tvar a rozměr obrobku. Seznamte se s postupem při upínání nástrojů a obrobků na soustruhu!

 

Upínání nástrojů na CNC strojích
Zdroj: FANUC

Jak funguje upínání nástrojů na soustruhu?

Nástroje pro obrábění je třeba pravidelně měřit a seřizovat, což probíhá na specializovaném pracovišti mimo samotný stroj. O tom, co dalšího obnáší pravidelná údržba CNC strojů, si můžete přečíst v našem článku o CNC strojích.

Na soustruhu upínáme řadu nástrojů na obrábění vnějších ploch nebo pro obrábění otvoru. Při upínání na soustruhu je důležité výškové nastavení soustružnických nožů. To je kontrolováno špičkou nástroje, která musí být v jedné rovině s osou obrobku. Zároveň je třeba dbát na co nejmenší vyložení soustružnického nože, které nesmí přesáhnout jeho výšku. Mohlo by dojít ke kmitání a vylamování břitu.

 

Nožové hlavy a upínky

Soustružnické nože se mohou upínat do otočných nožových hlav. Máme možnost upínat nože různých typů, což urychluje výměnu nástrojů. Tento způsob je však vhodný pouze u menších soustruhů, na větších strojích se upínají nože pomocí upínek.

 

Revolverová hlava

Revolverové hlavy

Při upínání nástrojů na CNC strojích jsou nejčastěji využívány otočné revolverové hlavy. Jak to vlastně funguje? Hlava je natočena do požadované polohy a zvolený nástroj se zapojí do výroby. Tento způsob je využívaný u revolverových, svislých i automatických soustruhů, umožňuje upínat nejen soustružnické, ale i vrtací nebo obráběcí nástroje.

 

Upínání nástrojů na číslicově řízených soustruzích

U tohoto druhu soustruhů upínáme soustružnické nože, vrtáky a další nástroje do nástrojových hlav nebo do speciálních držáků. Předem jsou nástroje seřízeny na požadovaný rozměr a následně se umístí do zásobníku nástrojů. Pro obrábění jsou používány v automatickém cyklu.

Pracovník na soustruhu
Zdroj: Wikipedia Commons

Jak postupujeme při upínání obrobků na soustruhu?

CNC stroje dnes dovedou pracovat při broušení, frézování, obrábění i dalších činnostech. Při upínání obrobku na CNC strojích je třeba dodržovat několik zásad. Upnutí obrobku musí zajistit stejnou polohu pro každou obráběnou součást, zároveň je třeba dodržovat dostatečnou pevnost. Bez toho by mohlo docházet k nežádoucím deformacím obrobku.

Důležitá je také rychlost upnutí, upínání je kvůli vyšší produktivitě práce obvykle prováděno automaticky. Při upínání obrobků na soustruhu pro rotační součásti nejčastěji upínáme do sklíčidla, sklíčidla a hrotu nebo do kleštiny. U nerotačních obrobků jsou používány lícní či magnetické desky.

 

Hydraulické sklíčidlo

Upínání do sklíčidla

Upínání obrobků do sklíčidla bývá prováděno buďto na vnější nebo za vnitřní plochu. Při upínání musíme brát v úvahu rozsah upínacích

průměrů, který najdeme v podmínkách stroje. Upínání do sklíčidla je obvykle ovládané hydraulicky.

 

Upínání obrobku do kleštin

Upínání obrobků při soustružení může být prováděno také pomocí takzvaných kleštin. Umožňují upínat tyčový materiál i pomocí hrotu a čelního unášeče, jsou vhodné také pro upínání obrobků s broušenými povrchy.

 

Upínání do lícních a magnetických desek

Do lícních a magnetických desek upínáme nerotační tvary a součásti. Lícní desky mají čelisti s drážkami pro upínky a protizávaží. Každá z nich se pohybuje samostatně, musíme je vyvažovat kvůli házení. Magnetické desky jsou speciálním zařízením, které umožní obrábění z pěti stran. Můžeme s nimi však obrábět výhradně magnetické materiály.
A co vy, dodržujete při upínání nástrojů a obrobků všechny důležité zásady?

Sdílet příspěvek: