Řídicí systém je nezbytnou součástí každého CNC stroje. Řídicí systémy CNC strojů umožňují zjistit stav připojených signálů z technologie a zároveň přenášejí elektrické veličiny na technologii. Přečtěte si, jak se CNC stroje a jejich řídicí systémy historicky vyvíjely!

 

Systémy pro řízení CNC strojů
Řídicí systémy FANUC

První programy na CNC strojích fungovaly bez počítače

Řídicí systémy jsou programovatelná zařízení, která ovládají technologický proces. Protože již od průmyslové revoluce na začátku 19. století rostly nároky na kovové výrobky, jasným důsledkem byl také nárůst požadavků na zkvalitnění řídicích systémů.

První programy na číslicově řízených NC strojích fungovaly za využití děrného pásku nebo děrného štítku. Byly uplatnitelné především ve velkých sériích při výrobě složitých součástí. V osmdesátých letech minulého století s postupujícím vývojem technologií byly NC stroje vybaveny počítačovou jednotkou a staly se z nich CNC stroje.

Řídicí systémy CNC strojů se vyvíjely v jednotlivých stupních

 

Stroje 1. vývojového stupně

Tyto NC stroje se přizpůsobují NC řídicím systémům a jsou odvozeny od běžných konvenčních strojů. Jejich výroba je značně nepřesná a málo spolehlivá, proto se v současné době v provozu již nepoužívají.

Stroje 2. vývojového stupně

Při vývoji strojů 2. stupně byly brány v úvahu požadavky na číslicové řízení. Řídicí systém umožňuje řízení v obecných cyklech, je možná automatická výměna nástrojů pomocí revolverových hlav. Opotřebované nástroje se mění ručně.

Stroje 3. vývojového stupně

Tyto stroje byly využívány především ve výrobních soustavách. Jejich systémy řízení umí zvolit požadovaný nástroj, automaticky vyměňují také obrobky. Střídání opotřebovaných nástrojů se stále provádí ručně.

Stroje 4. vývojového stupně

Řídicí systémy CNC obráběcích strojů 4. vývojového stupně jsou rovněž plně automatické a vyměňují nástroje. Mají dokonalejší konstrukci, využívají například laserové paprsky.

Stroje 5. vývojového stupně

U strojů 5. vývojového stupně jsou uplatňovány také mechatronické prvky. Měření rozměrů obrobku probíhá pomocí měřicích sond v průběhu obrábění. Stroje zároveň umožňují kompenzaci chyb polohování nebo korekci programu pro dodržení rozměrů z výkresu.

Stroje 6. vývojového stupně

Vývojáři se u posledního typu poučili z předchozích chyb a podařilo se jim vyvinout stroje s kvalitními řídicími systémy, které potřebují nižší čas na výměnu nástrojů i obrobků. Navíc jsou velice přesné.

Co umějí řídicí systémy v dnešní době

CNC řídicí systémy se v dnešní době neustále zdokonalují a žádná kovoobráběcí firma se bez nich neobejde. Oproti předchozím vývojovým fázím mají spoustu výhod:

  • Jednodušší a rychlejší programování
  • Možnost uchování dat pro pozdější použití
  • Vyšší produktivita a nižší cena výroby
  • Úspora pracovních ploch
  • Úspora specializovaných pracovníků

Programy již dokážou například vypočítat potřebný čas na výrobu součásti, díky čemuž je možné dobře plánovat celou výrobu. Ta je mnohem ekonomičtější a časově méně náročná. CNC řídicí deska systémů je obvykle intuitivní a snadno ovladatelná.

Mezi oblíbené řídicí systémy patří například řídicí systém FANUC, který můžete vidět na následujícím videu.

Zdroj: FANUC America