Zajímáte se o studium robotiky? Tento perspektivní obor je možné studovat nejen na vysoké, ale dokonce už na střední škole. Přinášíme vám přehled středních škol, kde studovat robotiku v České republice.

 

Studium robotiky v ČR

Střední škola podorlické vzdělávací centrum

Jednou ze středních škol, které nabízejí studium IT se zaměřením na robotiku, je Střední škola Podorlické vzdělávací centrum v Dobrušce. Absolventi školy se mohou uplatnit jako provozní technici při řízení průmyslových robotů, manipulátorů a jejich subsystémů. Mají možnost pokračovat v oboru také na jedné z vysokých škol a získat bakalářský či magisterský titul.

Studenti střední školy jsou vzděláváni nejen v běžných učebnách, ale také ve speciálních laboratořích, kde si mohou vyzkoušet práci se skutečnými automaty. Součástí studia je také nezbytná praxe. Střední škola robotiky nabízí dva volitelné předměty, z nichž jeden rozšiřuje právě obsah učiva z předmětů Automatizace a robotika.

Střední průmyslová škola a obchodní akademie Bruntál

Střední průmyslová škola v Bruntále nabízí studentům obor Informační technologie, ve kterém se všichni studenti nejprve vzdělávají v předmětech společného základu.

Mezi předměty společného základu patří:

 • Operační systémy
 • Hardware
 • Robotika
 • Počítačová grafika
 • Elektrotechnika
 • Počítačové sítě
 • Programování

Ve čtvrtém ročníku si žáci volí zaměření. Na robotiku a počítačovou techniku se orientuje obor Informační systémy. Studenti se v něm seznámí se znalostmi z oblasti automatizace a automatizačních systémů, zároveň však mají stále možnost studovat i předměty, které spadají do jiných zaměření. Mohou se tak věnovat tomu, co je baví nejvíce.

Střední průmyslová škola elektrotechnická Ječná

„Chcete si postavit a naprogramovat vlastního robota?“ Tak láká na svých stránkách potencionální zájemce o studium Střední průmyslová

Střední průmyslová škola elektrotechnická Ječná
Zdroj: SPŠE Ječná

škola elektrotechnická, která sídlí v Ječné ulici v Praze 2. Studenti v průběhu studia zjistí, jak funguje automatizovaná výroba, získají hodnotné poznatky z oborů, jako je měření fyzikálních veličin, komunikace, zpracování informace nebo ovládání a řízení nejrůznějších pohonů. Jedním z hlavních předmětů, který se zaměřuje na studium robotiky, je Automatizační technika a robotika.

Automaty se dnes nacházejí téměř všude, proto mají absolventi, které vychovává střední škola robotiky, dobré uplatnění a obvykle i vysoké finanční ohodnocení. Studenti si projdou povinnou čtrnáctidenní praxí ve druhém i třetím ročníku, kde mohou získat nejen cenné zkušenosti, ale také navázat kontakty s budoucími zaměstnavateli.

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod

Studium robotiky je možné absolvovat také na Střední průmyslové škole v Uherském Brodě. Tam vznikl nový obor s názvem 3D technologie a robotika, který je zaměřený na multimediální techniku, automatizační techniku a její aplikaci v robotizovaných systémech.

Studenti se v průběhu studia seznámí s důležitými poznatky z elektrotechniky, výpočetní techniky, automatizace a robotiky, ale také ekonomie nebo řízení provozu. Získají spoustu praktických dovedností, kterým se učí jak v odborných učebnách, tak také na praxi, která je povinná od třetího ročníku.

Oblasti, kterým se studenti věnují:

 • Robotika
 • Automatizační technika
 • Senzory a pohony vhodné pro automatizační techniku
 • Řízení automatizačních prostředků
 • Využití automatizačních prostředků v robotizovaných linkách a CNC