Automatizace, robotizace, Internet of Things, Průmysl 4.0. Pojmy, které udávají novodobé trendy všech odvětví průmyslu a skloňují se čím dál častěji. S tím roste i jejich aplikace v praxi, která s pandemií získala ještě větší důležitost. Zároveň se nabízí otázka: Co znamená automatizace z hlediska kyberbezpečnosti?

 

Kybernetická bezpečnost je už dlouho běžným tématem spojeným s technologiemi – od rozmachu osobních počítačů na přelomu tisíciletí až po současnost, kdy má každý v kapse chytrý telefon propojený přes internet se světem. Stejně tak by se ale mělo zabezpečení digitálního prostředí stát nedílnou částí průmyslové automatizace, která zažívá opodstatněný boom.

 

Potřeba zefektivnit výrobu či procesy pociťuje snad každá firma, nedávná pandemie pak všechny tyto potřeby ještě více zvýraznila. Od urychlení a zkvalitnění produkce až po vyřešení nedostatku personálu, robotizace umí při správné volbě automatizovaného řešení pomoct skoro každé firmě.

 

Jenže zatímco jsou výrobní cíle zpravidla tím nejzásadnějším tématem při zavádění automatizace do výroby, upozaděnou složkou bývá kybernetická bezpečnost těchto systémů či robotů. Industrial Internet of Things (IIOT) tak kromě celé řady přínosů znamená také určitá rizika.

 

„Automatizace nabírá na síle, ale zaměstnanci ani manažeři průmyslových firem si plně neuvědomují její důsledky,“ píše se ve zprávě agentury CISA z prosince 2021, která se zabývá kybernetickou bezpečností. „Chod organizací je čím dál propojenější s virtuální realitou, kde může snadno dojít ke kybernetickým útokům nebo výpadkům. Cloudová úložiště, firemní sítě nebo vzdálený přístup jsou skvělými nástroji, jen je o ně potřeba pečovat.“

 

Ačkoliv se může zdát, že automatizace bude postupně přebírat práci lidem, s ní související kyberbezpečnost paradoxně vyžaduje vysoce kvalifikovaný personál. Stejně jako bezpečnostní řád, který by neměl chybět na začátku žádné digitální transformace, nebo promyšlená strategie pro případ kybernetického problému či útoku.

 

Stejně jako se rychle vyvíjí aktuální technologie, je potřeba také „updatovat“ znalosti softwarových inženýrů a bezpečnostních analytiků. Je jedno, jestli zvolíte cestu angažování nových členů IT týmů nebo pravidelného školení těch stávajících, kompetence vašeho pesonálu by však měly vždy odpovídat těm nejvyšším a nejaktuálnějším standardům v oboru.

Podle reportu společnosti Kaspersky z roku 2020 ale 55 % firem věří, že digitalizace zvýší (s přibývající potřebou kybernetické ochrany) také jejich bezpečnost, stejně jako naroste povědomí o kybernetických hrozbách mezi firmami. Stejný report však zároveň ukázal, že jen 19 % společností do té doby zavedlo monitorování sítě a 14 % z nich detekovalo síťové anomálie.