Balení potravinářských výrobků pomocí průmyslových robotů s sebou nese zvýšení produktivity i udržení ceny potravin na stejné výši. To je však jen špičkou ledovce z výhod automatizovaného balení. Více již v rozhovoru se Sales Managerem FANUC, ­­­­Markem Hyklem, který poodhalil i to, jaké nové roboty pro potravinářský průmysl japonský výrobce robotů chystá.

Firmy investují do robotického pracoviště především proto, aby dosáhly vyšší efektivity, požadované kvality a tato investice se jim zároveň brzy vrátila.
Foto: Jan Holeček

Které konkrétní typy průmyslových robotů FANUC jsou pro potravinářský průmysl určeny?

Pro aplikace v potravinářském průmyslu se může použít jakýkoli průmyslový robot FANUC od delta robotů až po paletizační roboty.

Tyto roboty musejí mít potravinářské krytí. To znamená, že obsahují potravinářské mazivo nebo zde jsou například požadavky na chapadlo robota z nerezu a teflonu.

Existují nějaké roboty, které jsou vyrobené přímo pro potravinářský průmysl?

Průmyslové roboty určené přímo pro potravinářský průmysl existují. Mají ještě vyšší úroveň potravinářského krytí a menší množství spár a otvorů, kde by se mohla udržet nějaká nečistota.

Jaká je tedy hygiena a riziko kontaminace potravin průmyslovými roboty?

Hygiena při balení potravin pomocí průmyslových robotů je samozřejmě na prvním místě. Roboty musejí obsahovat potravinářské mazivo, které jsem již zmiňoval.

Dále mohou mít povrchovou úpravu či návlek, díky kterému je možné robota snadno a pravidelně čistit vodou, různými čisticími prostředky, tlakovou vodou nebo vzduchem.

Pokud to srovnáme s lidmi pracujícími v potravinářství, u nich samozřejmě záleží na jejich osobním přístupu k vlastní hygieně.

Co znamená primární a sekundární balení potravinářských výrobků roboty?

Primární balení potravin znamená, že průmyslový robot, konkrétně tedy jeho chapadlo, přichází do styku přímo s nezabalenou potravinou. Zde musí být dodržována maximální hygiena.

Při sekundárním balení potravinářských výrobků již robot manipuluje se zabaleným zbožím, například s kartónovou krabicí, pytli a podobně.

Přibližte hlavní výhody balení potravin pomocí průmyslových robotů.

Jednoduše je to zvýšení efektivity a produktivity balení potravin.

Některé potravinářské firmy najímají levnou pracovní sílu, což má negativní vliv na kvalitu odvedené práce.

Jiné firmy však investují do robotického pracoviště, aby požadované kvality dosáhly a tato investice se jim zároveň brzy vrátila.

Jaké jsou možnosti balení potravinářských výrobků pomocí průmyslových robotů?

Při balení potravin roboty dochází k odebírání produktu z běžícího dopravníku a zakládání na jiný dopravník, do konkrétních pozic, do balících strojů a podobně.

Poté následuje manipulace s již zabalenými potravinovými výrobky, které průmyslové roboty vkládají nejčastěji do krabice.

Nakonec dochází k paletizaci zboží na paletu, popřípadě k jinačí manipulaci robotem mezi balicími stroji.

Můžete zmínit několik zásadních rozdílů mezi balením potravin průmyslovými roboty v potravinářství a klasickou automatizací pomocí jednoúčelových potravinářských strojů na balení?

Zásadním rozdílem jsou rozměry pracoviště.

Konvenční potravinářské stroje vyžadují velký prostor, mechanické přesouvání a různé pomocné systémy. Zároveň mají mnoho pohyblivých součástí, čímž se zvyšuje riziko poškození.

Oproti tomu průmyslový robot je schopen dělat více úkolů současně na malém prostoru. Díky tomu, že robot je kompaktní celek, se také minimalizuje riziko poškození.

Jak velký vliv má automatizace balení na snížení nákladů na výrobu? Snižuje se pak také cena výsledných produktů bez jakéhokoliv zhoršení jejich kvality?

Když se zákazník rozhodne průmyslové roboty nasadit, jde mu primárně o zvýšení produktivity a požadovanou kvalitu. Návratnost investice do průmyslových robotů zákazník většinou vyžaduje do období jednoho až dvou let. Vždy by tedy měla přijít nějaká cenová úspora.

Osobně si myslím, že tato cenová úspora má ale vliv hlavně na to, že jsou výrobci potravin schopni cenu produktů udržet. Nikoli tedy snížit, ale, což je nejdůležitější, ani zvýšit.

Co za návrhy na řešení aplikací výrobci potravin v současné době poptávají nejvíce?

Výrobci potravin v současné době nejvíce poptávají především průmyslové roboty pro paletizaci, tedy robotické paletizátory pro skládání krabic, pytlů či různých nestandardních obalů na paletu.

V druhé řadě mají zájem hlavně o roboty pro manipulaci a vkládání produktů do krabic.

A dále je to samozřejmě i primární balení potravin, tedy odebírání produktů z dopravníků či jejich vkládání do balících strojů.

Jaká je nejčastější aplikace při vysokorychlostním odebírání a vkládání do balících strojů či obalů (picking) a při vkládání potravin do sekundárních obalů?

Nejčastější aplikace je taková, že nad dopravníkem, kde jsou rovnoměrně či nerovnoměrně položeny produkty, je umístěn jeden nebo více delta robotů řady M2 nebo M3 pro sběr a balení potravin.

Tyto delta roboty pomocí kamerového systému iRPickTool, popřípadě funkce Vision Visual Line Tracking, z běžícího dopravníku odebírají produkty a zakládají je do balícího systému.

Zároveň jsou schopny rozpoznat polohu a orientaci produktů a také to, zda je produkt poškozený. Pokud bude například chlebíček či rohlík rozpůlený vejpůl, delta robot ho neodebere.

Využití robotů se přesouvá do stále nových obalových segmentů. Na jaké novinky se v oblasti průmyslových robotů v potravinářském průmyslu můžeme v budoucnu těšit?

Myslím, že to bude především v oblasti víceúčelových strojů, kdy jeden průmyslový robot zvládne hned několik složitějších operací na malém prostoru.

To znamená, že nejen vezme nesloženou krabici a složí si ji, ale zároveň si ji také nachystá do pracovní pozice, vloží do ní produkty, polepí je etiketou, označí a teprve pak dojde k jejímu uzavření.

Druhou novinkou, kterou můžeme očekávat, je využití kolaborativních robotů na automatizované výrobní lince, jako je např. FANUC CR-35iA. Ten bez jakéhokoli oplocení může pracovat vedle člověka.

Mohu prozradit i to, že FANUC se na podzim chystá představit nového kolaborativního robota v provedení o velikost FANUC LR Mate. Naši zákazníci se tedy rozhodně mají na co těšit.