Bezpečnost práce s roboty je v pracovním procesu, kde je využívaná automatizace, na prvním místě. Zvláště důležitá je bezpečnost práce na robotizovaném pracovišti, kde stroje sdílejí pracovní plochu s lidmi. Přinášíme vám přehled pěti věcí, na které byste neměli při práci s průmyslovými roboty zapomenout.

 

5 věcí, které byste měli vědět o bezpečné práci s roboty

Robot má mít kolem sebe bezpečný pracovní prostor

První a nejdůležitější zásada bezpečnosti práce s roboty je dostatečná vzdálenost kolem robota. Robot nesmí mít možnost narazit do obsluhy ramenem. K tomu slouží pracovní prostor robota, kam nemá nikdo jiný v běžném provozu přístup. Jedná se o vymezený prostor, kam robot dosáhne. Může se jednat o kvádr, válec, kouli nebo rotační anuloid.
Aby byla bezpečnost práce na robotizovaném pracovišti zajištěna na 100 %, nestačí určit pracovní prostor v bezprostředním okolí robota. Personál musí být zároveň rozmístěn tak, aby robot při chybném nastavení programu nemohl najet do jeho pracovního prostoru.

Roboty nesmějí omezovat obsluhu při práci

Aby nemohlo dojít k bezpečnostním rizikům, roboty by neměly mít vliv na obsluhu při práci. Mezi základní zásady patří například to, že svařovací oblouk nesmí oslňovat pracovníky při výkonu jejich činnosti. Polohovadlo navíc nemůže mít možnost vtáhnout obsluhu pod sebe.

Prostor kolem robota nesmí být přístupný cizím osobám

Prostor kolem robota není v žádném případě přístupný cizím osobám. Ještě nedávno byla kvůli tomu na robotických pracovištích nutná fyzická ochrana, tedy plot kolem robota, který byl stejně velký jako dosah robota. To pomohl vyřešit například software Dual Check Safety (DCS) od FANUC, který zajišťuje bezpečné sledování pozice i rychlosti robota, proto plot může být menší. Software zajistí, že robot zůstane uvnitř určených bezpečných míst a je uzamčen jeho přístup z oblastí, kde by mohl způsobit nebezpečí. Díky tomu je plně bezpečnost práce s roboty kompletně zajištěna.

 

Bezpečnost práce podporují tlačítka na okamžité zastavení robotů

K úrazům při práci s roboty dochází nejčastěji během nestandardních pracovních podmínek. Například když operátor dočasně vstoupí do ochranné zóny kvůli programování, testování, údržbě nebo nastavení robota.
K tomu, aby byla bezpečnost práce s roboty na pracovištích zajištěna co nejlépe, nestačí pouhé jasné vymezení bezpečnostní zóny kolem robota. Důležité je i napojení ochranného obvodu na panely s tlačítkem STOP, které umožňují okamžité zastavení práce průmyslových robotů v případě potřeby. Také optická vlákna a závory musejí být napojeny na bezpečnostní obvod v řízení robota.

Vyhněte se „prodavačům robotů“

Ne každá firma, dodávající robotizovaná pracoviště, nabízí skutečně profesionální služby. Je nutné rozlišovat mezi výrobci a pouhými prodejci. Tito „prodavači robotů“ často nedokážou zajistit zákazníkům skutečně plnou technickou podporu.
Univerzální návod na to, jak se vyhnout nezkušeným dodavatelům robotických strojů, bohužel neexistuje. Zbystřit byste rozhodně měli v případě, kdy dostanete od jednoho dodavatele výrazně levnější nabídku, než od všech ostatních. Některé firmy však nerozeznáte ani podle ceny.
V takové situaci se můžete orientovat například podle počtu pracovníků, kteří mají na starosti váš projekt. Pokud má firma jen pár zaměstnanců, nemůže poskytnout dostatečný servis. Důležité jsou také zkušenosti předchozích zákazníků, vyžádejte si proto reference, které si také ověříte. Bezpečnost práce na pracovišti s roboty je totiž důležitější, než pár ušetřených korun nebo několik hodin času navíc, který věnujete výběru dodavatele.

 

A co vy, je vaše robotické pracoviště skutečně bezpečné?