Zajímáte se o svařování a chtěli byste se dozvědět více o metodách svařování pomocí robotů? Připravili jsme pro vás osm výhod průmyslových svařovacích robotů a představíme vám nejvýkonnější robot ve své třídě pro svařování elektrickým obloukem.

Co umí svařovací roboty?

Svařovací průmyslové roboty jsou schopny díky přesnému naprogramování zaručit bezchybnou a opakovatelnou kvalitu svarů. Začlenění robotického svařování do výroby přináší technologické i ekonomické výhody. S využitím svařovacích robotů lze automatizovat výrobu od prototypu po velkou sérii výrobků. Svařovací roboty jsou velmi hospodárné a v rámci malého pracovního prostoru jsou schopny nejrůznějších úloh vysokorychlostního svařování kovů i řezání. Průmyslové roboty se hodí pro širokou škálu aplikací svařování elektrickým obloukem, laserového svařování, řezání či pájení.

Speciální navržení pro svařování elektrickým obloukem

Produktem mnoha let zkušeností v robotice a svařování jsou nejmodernější roboty navržené speciálně pro aplikace svařování elektrickým obloukem. Disponují užitečným zatížením až 20 kg a dosahem až dva metry. Ke všem modelům existují nejrůznější doplňkové nástroje, které ze svářecího robota dělají univerzální nástroj, který zefektivňuje veškeré výrobní procesy.

Výhody svařovacích robotů

S rozvojem moderních technologií jsou industriální roboty neodmyslitelnou součástí různých odvětví průmyslu. V rámci rychlého vývoje zároveň svařovací i ostatní průmyslové roboty směřují k větší ergonomii, tedy optimálnímu stanovení vhodných rozměrů a tvaru nástrojů vzhledem k potřebám člověka v pracovním prostředí.

Sestavili jsme pro vás žebříček největších výhod svářecích robotů.

1. Univerzální specializovaný software kompatibilní se všemi výrobci

Systém, který usnadňuje programování a nastavování robota je kompatibilní se všemi výrobci naváděcích zařízení (laserů) a zároveň se všemi výrobci svařovacích strojů.

2. Nastavování robotů z jednoho místa

Digitálně propojené nastavování z jednoho místa snižuje časovou náročnost pro obsluhu jednotlivých strojů. Nejnovější řídící centra jsou schopna sledovat až 32 stroje z jednoho místa.

3. Malá montážní plocha

Nespornou výhodou kompaktních svářecích robotů je i to, že pro svou práci potřebují jen relativně malou montážní plochu. Jsou proto vhodné i do menších výrobních hal, případně šetří prostory, které lze využít při výrobě efektivněji.

4. Automatická kompenzace změn polohy hořáku

Díky speciálnímu systému iRVision TorchMate dochází k automatické kompenzaci změn polohy hořáku a konce drátu šetří cenný výrobní čas, protože omezuje nutnost oprav hořáku a opětovného nastavování dráhy svařování.

5. Zvýšení kvality svaru

Průmyslová automatizace získává na popularitě hlavně díky tomu, že roboty mají oproti lidské síle mnoho výhod. Jednou z nich je rychlost a přesnost. Přesnost svařování a schopnost opakovatelnosti pak zaručuje dokonalé a stejně vysoce kvalitní svary.

6. Snížení výrobních nákladů

To, že průmyslové roboty zvyšují efektivitu výroby a snižují výrobní náklady není žádnou novinkou. Nejinak tomu je i u svářecích robotů. Díky možnosti centrálního naprogramování i několika strojů najednou lze zvýšit množství vyrobených předmětů. Kromě toho využití robotů snižuje nároky na lidské zdroje. Lidská síla tak může být využita v jiné části procesu výroby.

7. Zlepšení kvality a bezpečnosti pracoviště

Robotizace nejen usnadňuje práci lidem, ale zároveň zvyšuje kvalitu výrobků, protože přesné naprogramování de facto vylučuje chybovost, která by jinak lidským faktorem mohla být často způsobena. Kromě toho je při práci s roboty potřeba dodržovat mnohem vyšší bezpečnostní opatření. Jsou tak chráněny nejen roboty, ale hlavně lidské zdraví.

8. Široká škála aplikací

Svařovací roboty se hodí pro širokou škálu aplikací svařování elektrickým obloukem, laserového svařování, pájení nebo řezání. Stávají se při výrobě víceúčelovým pomocníkem.

Chtěli byste vidět, jak vypadá robot pro svařování elektrickým obloukem ARC Mate 100 iC/7L v akci?