Některá školení mohou být i pro roboťáky užitečná…