V roce 2018 došlo v oboru těžby ropy k zásadnímu milníku – na ropných plošinách v Severním moři byl vůbec poprvé použit robot. Sloužit měl ke kontrole a detekci úniku plynu, což do té doby prováděli výhradně lidští pracovníci. „Do pěti let ale budou roboty běžným pomocníkem při těžbě ropy,“ předpovídali tehdy odborníci. Do jaké míry se tato prognóza naplnila?

 

„Není to záležitost několika pár měsíců. Integrace robotických zařízení do ropného průmyslu je dlouhodobým procesem a investicí,“ předpovídala v roce 2018 Rebecca Allison z Oil & Gas Technology Centre v rozhovoru pro deník The Guardian. Když se autonomní roboty chystaly na svou první šichtu u skotských ostrovů Shatlandy, zaznívaly i tehdy hlasy připomínající, že „stroje berou pracovní pozice lidem“.

 

„Rozhodně nejde o odebrání pracovních příležitostí pro člověka. Dáváme lidem prostor k opravdovému využití jejich potenciálu na úkor nebezpečné a fyzicky náročné činnosti,“ připomínala Allison nejednoduché podmínky na těžebních plošinách. Výměnou za náročnost i izolaci uprostřed oceánu jsou pracovníci v ropných činnostech nadstandardně odměňováni.

 

Od té doby už uplynuly čtyři roky a roboty nacházejí při těžbě ropy čím dál častější využití. Stejně jako u každé technologie, i v tomto případě je vývoj rapidní a podoba těžebních procesů se mění rok od roku. Výrazný posun v ropném průmyslu způsobil zejména exponenciální nárůst nových robotických systémů zaměřených na pozemní, vzdušnou a podmořskou přepravu.

 

Pozemní roboty

 

Typ robotů určených pro pohyb na souši se využívá v poloautonomním i autonomním režimu. Na starosti má podporu provozních činností v terénu – mezi ně patří například technická kontrola dalších zařízení a jejich údržba, ale ještě důležitější jsou bezpečnostní úkoly. Roboty se skvěle hodí pro měření úniku plynů nebo hašení případných požárů.

 

Citlivé robotické senzory pak pomáhají předcházet potenciálním problémům měřením mechanických vibrací, stejně jako vizuální či tepelnou kontrolou nebezpečných součástí těžařských areálů. Součástí robotů je i kamera, která umožňuje živé streamování operace do velitelského centra. Suchozemské roboty se v ropném průmyslu využívají jak pásové, tak čtyřnohé.

 

Vzdušné roboty

 

Klasické drony jsou hojně využívaným prvkem v mnoha průmyslových oblastech (například v zemědělství), při těžbě ropy se také používají o něco mohutnější minikoptéry. V závislosti na svém dosahu nacházejí využití v celé škále činností – od běžných obhlídek plošin přes monitorování vodní plochy zasažené únikem až po měření tloušťky nádrží.

 

Kontrola vzdušným robotem navíc pro svou bezpečnost nevyžaduje odstávku provozu. Té se dá naopak přecházet, létající robot totiž umí pomocí optické detekce zaznamenat například zvýšenou koncentraci metanu.

 

Podmořské roboty

 

Robotické stroje se pod vodou pohybují pomocí trysek, jejichž počet určuje schopnosti daného modelu. Značně zjednodušují podmořské inspekce a tím snižují potřebu využívat služeb potápěčů. Pod hladinou zkoumají roboty jak stav těžební plošiny, tak vliv probíhající těžby na podmořský život. Kromě zprostředkovávání obrazu ale umí robotická ramena pod vodou provádět odběry vzork nebo zajišťovat mechanické opravy.