Nouzový stav donutil velké množství českých firem zavřít své továrny a pozastavit činnost. Podle ekonomů se bude hospodářství z krize vzpamatovávat několik let. Následky pandemie koronaviru však znamenají naději pro rychlejší vývoj průmyslové automatizace.

Automatizace zrychlí podnikům návrat do původního stavu

Stav, ve kterém se naše země začátkem března ocitla, odhalil závislost mnoha podniků na manuální práci a levné zahraniční síle. Dopady koronaviru by přitom nemusely být tak tragické, kdyby měly podniky zavedenou automatizaci výroby.

Průzkum poradenské společnosti Moore Czech Republic ukázal, že zhruba desetina postižených firem bude potřebovat automatizaci k tomu, aby se mohla opět vrátit do svého původního provozu. Díky robotům zvládnou podniky efektivně pokrýt výpadek zahraničních pracovníků, kteří se museli kvůli zastavení výroby vrátit zpět do své vlasti. Návrat zaměstnanců ze zemí mimo EU je úředně zdlouhavý, a proto je nahrazení lidské činnosti stroji téměř nezbytné.

Ačkoliv je pandemie dočasná, vliv hospodářského poklesu na trh práce bude mít dlouhodobější charakter. „Jakákoliv recese související s koronavirem pravděpodobně způsobí nárůst automatizace a nahrazování lidských pracovníků,“ tvrdí ředitel Metropolitan Policy Program ze společnosti Brookings Institution Mark Muro.

Češi jsou otevření investicím

Kromě pokrytí chybějících kapacit se některé firmy začaly soustředit také na posílení konkurenčních výhod pro období po skončení nouzového stavu. Na rozdíl od poslední ekonomické krize má část podniků stále chuť investovat. „Aktuální krize nekopíruje cyklický vývoj, protože nastala kvůli nepředvídatelné události. Očekávání řady firem jsou tedy poměrně optimistická, vyhlížejí brzký návrat k běžnému fungování, i když za změněných vnějších podmínek,“ vysvětluje partner Moore Czech Republic Petr Kymlička.

České i zahraniční firmy nyní pracují na budování dlouhodobé odolnosti proti dalším podobným krizím. Ačkoliv se bude finanční trh z pandemie nějaký čas vzpamatovávat, přijde chvíle, kdy bude potřeba ochránit základní průmyslová odvětví před dalším útokem virů. Z toho důvodu začíná stále více podniků investovat do automatizace, která významně zefektivní a zkvalitní výrobu.

Robot podnikům ušetří miliony

Firmy, které jsou dostatečně vybavené roboty, mohou nyní kompenzovat aktuální nedostatek lidí na pracovním trhu. Jeden jediný robot vydá za několik dělníků. Kooperativní roboty zase usnadňují a zrychlují lidem jejich práci. Nákup průmyslových robotů však neslouží jen k akutnímu pokrytí výpadku pracovníků. Stroje mohou fungovat nepřetržitě, zvládnou i fyzicky náročné činnosti, šetří finance a navíc vydrží být práceschopné i několik desítek let.

Pořízení nových průmyslových robotů nahrávají i nízké úrokové sazby a nízké sazby daně z příjmů právnických osob. Velkou výhodou je rovněž návratnost investic.

Roční úspora výrobních nákladů činí na jednoho robota v průměru necelé dva miliony korun ročně. Investice do něj se během celého jeho životního cyklu vrátí průměrně dvakrát. V našem výrobním závodu roboty využíváme například pro podávání materiálů, pájení, lepení štítků nebo připojování různých součástek,“ říká provozní ředitel společnosti Daikin Plzeň Jan Voch. A zároveň dodává, že jeho hlavním záměrem není nahrazování pracovních sil, ale ulehčení náročné práce zaměstnancům s pomocí moderních technologií.

Zájem o kolaborativní roboty i výrobní linky

Vhodně zvolená průmyslová automatizace dokáže ušetřit čas i peníze a navíc zvýšit produktivitu. Robotům nahrává také strach z nástupu dalších epidemií. Proto menší a středně velké podniky v současné době investují do kolaborativních robotů, které šikovně spolupracují s lidmi. Jelikož jsou jejich pořizovací ceny relativně dobře dostupné, mohou si je dovolit i menší podniky. Větší firmy nyní investují také do nákladnějších plně automatizovaných výrobních linek.