Výhody robotů využívají firmy při svařování, lakování, ale také ve sklářském průmyslu nebo dokonce při montáži. Proč jsou průmyslové roboty a CNC stroje tak oblíbené a proč se vyplatí investovat do průmyslových robotů? Přinášíme vám deset hlavních výhod automatizace výroby!

 

Proč investovat do průmyslových robotů?
Zdroj: Dollar Photo Club

Průmyslové roboty nevyrábějí zmetky

Průmyslové roboty měly dříve hlavní roli především v automobilovém průmyslu. Dnes už však najdeme robotické systémy téměř všude. Efektivita výroby díky nim stoupá, při využití robotů je možné snížit materiálové ztráty na minimum. Průmyslové roboty a CNC stroje zajistí stabilizaci technologického procesu, eliminuje se výroba dále nevyužitelných zmetků.

Rychlost robotů nikdo nepřekoná

K využití robotů ve výrobě vedou nejen technické, ale také ekonomické důvody. Každá firma chce, aby se její zboží dostalo k zákazníkům v co možná nejkratším čase, ale i v odpovídající kvalitě. Mezi ekonomické výhody robotů patří zvýšení výrobní kapacity a zkrácení výrobních časů. Omezují se neproduktivní vedlejší časy, roboty jsou proto schopny vyrábět ve skutečně velkých sériích za nízkých investic.
V následujícím videu v angličtině můžete vidět výrobce plastů, který zlepšil svůj business díky automatizaci výroby s roboty FANUC:

 

Zdroj: FANUC America

Řeší problém s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků

V minulosti byly při výrobě kladeny velké požadavky na počet vysoce kvalifikovaných pracovníků, kteří kontrolovali celý výrobní proces. Právě jejich nedostatek byl jedním z důvodů, proč se automatizace výroby tak rychle rozšířila. O tom, jak jsou roboty schopny pracovat na složitých úkonech bez asistence odborníků, se můžete dozvědět více v článku o robotech v automobilovém průmyslu.

Automatizace výroby zvyšuje její pružnost

Automatizovaná výroba je velice flexibilní. Roboty pracují na složitých výrobcích a navíc dokážou pružně reagovat na požadavky měnícího se trhu. Některé průmyslové roboty mají k dispozici multifunkční upínací rámy na různé druhy produktů, které je možné snadno měnit za pochodu.

Roboty zlepšují pracovní podmínky zaměstnanců

Jednou z výhod při využití průmyslových robotů je zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců továren. Lidé už nemusejí dělat škodlivé, nebezpečné nebo těžké práce, jako je například frézování, vrtání či řezání nejrůznějších materiálů. Podívejte se, co všechno CNC stroje dovedou!

Nedokonalost je minulostí

Roboty v průmyslu dokážou vytvářet výrobky do nejmenších detailů. Jsou schopné pracovat samostatně, jejich přesnost je znát na kvalitě produktů. V automatizovaných továrnách díky nim není zapotřebí neustálá kontrola vyrobených kusů. Přestože si lidé často myslí opak, robot pracuje mnohem precizněji než člověk. Pomáhá proto lidem například ve svářečských profesích.

Požadavky na velikost pracoviště se zmenšují

Průmyslové roboty nejsou příliš náročné na velikost pracoviště. Mohou být nainstalovány například na podstavci nebo zavěšeny na stropu či stěně, čímž majitel továrny ušetří spoustu prostoru. Už při programování robotů je možné nastavit, aby robot potřeboval k práci co nejméně místa.

Bezpečnost se s roboty nesnižuje, naopak

Pokud jsou při spolupráci lidí s roboty dodržena všechna bezpečností opatření, robot rozhodně nesnižuje bezpečnost na pracovišti. Právě naopak, může přebrat všechny namáhavé a život ohrožující úkoly. Lidé nemusejí pracovat s nebezpečnými nástroji, a proto se značně omezuje pravděpodobnost nehod a úrazů.

Robotické systémy snižují náklady na výrobu

Snížení provozních i výrobních nákladů je jednou z největších výhod průmyslových robotů. Přestože se může zdát počáteční investice do robotů vysoká, rozhodně netrvá dlouho, než se majiteli továrny vrátí. Spousta CNC strojů je schopna pracovat bez zásahu člověka skutečně dlouhou dobu.

Robotiku podporuje i Evropská unie

Do našeho seznamu výhod, proč investovat do průmyslových robotů, musíme zařadit také podporu Evropské unie. Ta vytvořila například program Partnerství pro robotiku v Evropě SPARC, který podporuje rozvoj robotických systémů v různých oborech od průmyslových robotů až po zdravotnictví. Podle jeho zakladatelů mohou roboty přinášet nová pracovní místa a tím přispívají k řešení problémů, vyplývajících z demografických změn společnosti.

 

Jaké jsou vaše zkušenosti s investicí do průmyslových robotů?