Existují různé druhy plastů. Nejrozšířenějším typem plastů jsou takzvané termoplasty. Zajímá vás, co jsou to termoplasty, jaké mají vlastnosti a k čemu se využívají? Přinášíme vám 6 věcí, které byste o nich měli vědět!

 

Základní rozdělení termoplastů, jejich výhody nebo využití v praxi. To vše najdete v našem článku.
Zdroj: Koláž Miroslavy Blaškové

Termoplasty jsou tavitelné teplem

Termoplasty patří mezi základní druhy plastů, jejichž nejdůležitější vlastností je tavitelnost teplem. Působením tepla na hranici teploty tání měknou a v tomto plastickém stavu jsou tvarovatelné například ohýbáním, lisováním, tažením nebo vyfukováním. Po dalším zahřívání přecházejí do kapalného skupenství, v němž je možné provádět zpracování termoplastů pomocí oblíbeného vstřikování. To umožňuje během několika vteřin přetvořit plast na hotový tovar.

Recyklované termoplasty? Mají horší vlastnosti

Termoplasty, mezi něž patří například polyethylen (PE), polypropylen (PP), polystyren (PS) a další, tvoří většinu zpracovávaných plastů. Jednou z hlavních výhod termoplastů je jejich recyklovatelnost. Po zchlazení termoplast opět ztuhne a proces tavení je možné opakovat, což například reaktoplasty neumožňují. I u termoplastů však dochází s vyšším počtem upotřebení k rozpadání řetězců a několikrát roztavený termoplast (tzv. recyklát) má proto horší vlastnosti.

Základní rozdělení termoplastů: Amorfní a semikrystalické

Termoplasty se skládají z lineárních, rozvětvených či prostorových makromolekul a jejich struktura může být různá. Z hlediska struktury existuje rozdělení na dva základní typy termoplastů – amorfní a semikrystalické, z nichž každé mají trochu odlišné vlastnosti:

Amorfní termoplasty

Řetězce amorfních termoplastů jsou nepravidelně prostorově uspořádány a jejich makromolekuly zaujímají nahodilou pozici. Jsou velice pevné a díky nízkému indexu lomu mohou být průhledné či dokonce čiré. Jsou typické modulem pružnosti, tvrdostí a křehkostí. Vyznačují se poměrně malým smrštěním oproti formě, proto se hodí pro výrobu rozměrově přesných dílů a součástí.

Semikrystalické termoplasty

Semikrystalické termoplasty vykazují oproti amorfním určitý stupeň uspořádání, který se nazývá krystalinita. Mají mléčné zbarvení a jejich pružnost a pevnost se odvíjí od stupně krystalinity. Při vstřikování se více smršťují oproti formě a je u nich velice důležitá fáze zchlazení. Plasty tohoto typu jsou používány v oblasti mezi teplotami Tg a Tm (Tm – teplota tání krystalického podílu), protože zde mají výhodnou kombinaci pevnosti a houževnatosti.

Výhody termoplastů? Nízká hmotnost a snadné zpracování

Existují různé druhy plastů, které nacházejí pro své skvělé vlastnosti využití především ve strojírenské výrobě. Výhodami plastových výrobků a součástí jsou nízká měrná hmotnost, výborná zpracovatelnost, elektrická a korozní rezistence nebo také částečná absorpce nárazů a chvění.

Termoplasty v praxi: Díly pro další zpracování i finální výrobky

Samotné termoplasty bývají v praxi nejčastěji využívány v oblasti automobilového průmyslu, získávají však stále silnější postavení v řadě dalších odvětví spotřebního průmyslu. Termoplasty je možné snadno tvarovat jak do finální podoby plastových výrobků, jako jsou kelímky, květináče a další plastové nádoby, tak také do plastových dílů, které jsou zařazeny do dalšího výrobního cyklu. Mezi ty patří například součástky do automobilů a dalších přístrojů.

Efektivní zpracování plastů pomocí vstřikování

Výroba plastů pro automotive i pro jiná odvětví často probíhá takzvaným vstřikováním.

Výroba je díky použití technologie vstřikování termoplastů neuvěřitelně rychlá a výsledná kvalita dosahuje té nejvyšší úrovně. Mezi nejpřesnější CNC stroje patří FANUC ROBOSHOT, který kombinuje vysokou akceleraci a maximální produktivitu za zachování konstantní kvality dílů v extrémně krátkých časových cyklech.

Roboshot představuje následující video:

Pokud se chcete seznámit se základy technologie vstřikování plastů blíže, můžete si přečíst některou z odborných publikací. V dalším našem článku se můžete seznámit také s tím, co musí umět technolog pro vstřikování plastů.

Zajímaly by vás i další informace o termoplastech? Napište nám do komentářů!