V dnešním článku vám objasníme, co znamená zkratka NC a co je to CNC stroj. Prozradíme vám, k čemu tyto stroje slouží a jak se podílejí na zefektivnění výroby.
Urychlit, zlevnit a automatizovat výrobní proces. S tímto cílem byly v minulosti vyvíjeny NC, dnes jsou se stejnou myšlenkou konstruovány CNC stroje.

Pod zkratkou NC se skrývá anglické označení numerical control, které nesly první programované stroje vyvinuté již v 50. letech 20. století v USA a Japonsku. Tehdy se jednalo se o klasický stroj vybavený jednoduchým řídicím systémem s elektronkovými obvody. Program byl ukládán na mechanické paměti v podobě šablon, vaček nebo mechanických zarážek, které byly postupně nahrazovány optickými snímači a děrnými páskami.

Své uplatnění v této podobě nacházely nejčastěji při složitých součástech ve velkých sériích jako vrtačky a vyvrtávací stroje, kde umožnily zcela automatický proces výroby probíhající samostatně a bez zásahu obsluhy. Práce člověka se omezila jen na vkládání a vyjímaní polotovaru.

Postupem času se však projevily limity NC strojů kvůli jejich pevně propojeným elektronickým prvkům. Proto začaly být NC stroje vybavovány počítačem a právě zde se začala psát historie CNC strojů. Jejich zrod představoval revoluční novinku, kterou byla možnost program a průběžně upravovat během zkoušení.

Díky počítači došlo nejen k uchovávání dat k pozdějšímu využití a změnám, ale výrazně se zjednodušil a urychlil samotný proces programování a řízení strojů. Počítač podstatně zjednodušil a urychlil programování, řízení stroje a umožnil uchovávání dat pro pozdější použití. Výroba se rázem stala kvalitnější, výkonnější, omezila se v ní zmetkovitost a odehrává se na menší ploše a snížila se i její cena. Právě proto jsou dnes CNC stroje nedílnou součástí všech pracovišť zaměřených na strojírenskou výrobu.

Jaké je dnes využití CNC strojů?

Se zkratkou CNC se stejně jako v minulosti pod označením NC nejčastěji se-tkáváme v souvislosti s vrtáním a obráběním, respektive vrtačkami a obráběcími stroji.

Využití CNC strojů je ve skutečnosti mnohem širší. Prakticky je možné na ně narazit kdekoliv, kde je možné vyrábět více dílů stejnou technologií, protože v případě CNC stačí jen změna programu.

V dnešní době je nejčastější využití CNC strojů pro broušení, frézování, obrábění, vrtání či řezání nejrůznějších materiálů. Setkáváme se například s CNC na dřevo (frézování dřeva, obrábění dřeva, dřevoobráběcí stroje), s CNC vysekávačkou, s CNC gravírovacími stroji jako je například gravírovací fréza, CNC ohýbačkou na ohýbání plechů a trubek či s CNC řezačkou na řezání polystyrenu.

K tomu, v čem nám mohou číslicově řízené stroje posloužit, napoví počet současně řízených os. Na základě toho můžeme u CNC provést rozdělení na:

  • 1 osé (CNC vrtačky),
  • 2 osé (CNC soustruhy),
  • 3 osé (CNC frézka)
  • a 4 a více osé, tedy tzv. obráběcí centra poskytující záruku výborné kvality obráběného povrchu. CNC obráběcí centra nacházejí využití ve výrobě složitějších tvarů, jako jsou například různé formy.

Stále častěji se v efektivní výrobě setkáváme s kooperací průmyslových robotů a CNC strojů. Jak taková spolupráce probíhá, se můžete podívat na videu výše. Proces se odehrává v nové aplikační divizi v Kovosvit MAS, konkrétně můžete vidět výrobu koncovek pro činky, kdy se výrobek nejdříve obrábí a připravuje pro svařování a následně se svařuje.

Význam zkratek pro číslicově řízené stroje

NC = numerical control (číslicové řízení)
CNC = computerized numerical control (počítačové číslicové řízení)