Příspěvků a článků věnovaných automatizaci již byla v poslední době napsána celá řada. Je bezpochyby patrné, že právě trend zefektivňování a zjednodušování výroby je momentálně v oblasti technologií na první místě. Pojďme se však na celou situaci podívat řečí statistik, jež navíc svými myšlenkami doplnil Jan Loos, Senior Application Engineer ze společnosti FANUC.

Nejvíce robotů pojímá automobilový průmysl

Český statistický úřad (ČSÚ) vydal informace o využití moderních technologií v českých firmách, čímž přinesl veřejnosti zajímavá zjištění. Data z minulého roku ukazují, že průmyslové či kolaborativní roboty používalo ve zpracovatelském průmyslu 16 % firem napříč celou ČR. Největší zastoupení robotů mají velké podniky nad 250 zaměstnanců (53 %) a střední podniky od 50 do 249 zaměstnanců (31 %). Zajímavý je také pohled na procentuální zastoupení robotů v jednotlivých průmyslových odvětvích, což znázorňuje následující tabulka:

1. Automobilový průmysl – 43 %

2. Metalurgický průmysl – 32 %

3. Gumárenský a plastový průmysl – 31 %

4. Výroba kovových konstrukcí – 20 %

5. Výroba ost. dopr. prostředků – 19 %

6. Elektrotechnický – 19 %

7. Strojírenský – 16 %

8. Výroba skla, keramiky – 12 %

9. Elektronický – 12 %

10. Dřevozpracující, papírenský – 10 %

Rozdíly je možné najít také mezi jednotlivými typy robotů. České firmy nejčastěji sahají po průmyslových robotech. V menší míře jsou pak zastoupeny servisní roboty určené pro specializované úkony, zejména v odvětví automobilovém a chemickém.

Jak využívají roboty české firmy v porovnání se zbytkem EU?

Jak si stojí české firmy s počtem používaných robotů v porovnání s ostatními státy, tomu se věnuje další statistika. S již zmíněnými šestnácti procenty zaujímáme přesný průměr celé „osmadvacítky“. Shodné procentuální zastoupení robotů ve firmách má například Itálie nebo Portugalsko. Zajímavým zjištěním je jistě fakt, že například Německo se umístilo až pod Českou republikou. Celému pořadí vévodí trojice severských zemí: Finsko, Švédsko a Dánsko, s více než 30% mírou zastoupení robotů v tamních firmách. Na chvostu pomyslné tabulky zůstává s hodnotou 7 % Kypr a Rumunsko.

Pokud bychom však brali v úvahu pouze velké firmy (nad 250 zaměstnanců) a jejich využití robotů ve výrobě, patřila by Česká republika téměř na vrchol celé EU, hned za trojici severských zemí a Slovinsko.

Jan Loos: Tlak na automatizaci je velký

Na oblast automatizace jsme se zeptali odborníka působícího ve společnosti FANUC, Jana Loose. Jak sám potvrdil, tlak na automatizaci je obecně čím dál větší. To, co bylo v minulosti běžné operovat ručně, se dnes pokládá za nutné zautomatizovat. Loos jako příklad uvádí reakci společnosti FANUC: „Naše společnost na tyto trendy dokázala včas zareagovat a v současné době dokáže zautomatizovat takřka kusovou výrobu.” Kromě jiného zmiňuje také další nastupující trendy jako otázku sdílení dat nebo neustálý vývoj umělé inteligence.

Každá mince má však dvě strany, v tomto případě i tu negativní. Existuje tedy i v oblasti automatizace něco, v čem musí být společnosti nanejvýš obezřetné? „Pro nás obecně je hrozbou závislost na určitém segmentu průmyslu, konkrétně jde o ten automobilový”, nastiňuje Loos možné rizikoObecně totiž platí, že všechny pracovní stroje patří z pohledu klientů mezi investiční prostředky, a pokud dojde k jakékoliv nejistotě, tyto investice jsou omezeny jako první. Úkolem jednotlivých firem je tak nabízené služby diverzifikovat do více oblastí a nadále je rozšiřovat.

Automatizaci v ČR brzdí i nedostatek kvalifikovaných pracovníků

Na závěr se nabízí ještě jeden negativní aspekt, který se v českém prostředí pomalu, ale jistě stává noční můrou všech zaměstnavatelů – nedostatek kvalifikované pracovní síly,  především se jedná o skupinu technicky vzdělanýchSituace je však srovnatelná po celém světě. Mladí lidé už dnes v takové míře nevolí dráhu studií technologií a exaktních věd, matematika a podobné disciplíny ztrácejí na popularitě.

Přestože je náš život stále více a více obklopován moderními technologiemi, lidí, kteří jsou ochotní a schopní je do hloubky vstřebat, je paradoxně čím dál tím méně. „Často se setkáváme s problémem klientů, kteří by si rádi do svým firem stroje nakoupili, ale bohužel k nim nedokáží obstarat dostatečně kvalifikovanou pracovní sílu,“ potvrzuje i odborník s více než pětadvacetiletou zkušeností v oblasti CNC, Jan Loos.