Využití robotů a téma robotizace výroby, tedy nahrazování lidské práce automatizovanou robotickou silou, rozděluje lidskou společnost (a nejen tu odbornou) na takřka nesmiřitelné tábory. Pravda je, že nebýt robotů, lidstvo by se neposunulo ve svém vývoji tam, kde se dnes nachází. Přesvědčte se sami.

1. Mars

Rudá planeta Mars přichází logicky na mysl jako první varianta při využití robotů. Jejich prostřednictvím máme možnost zkoumat povrch planety, její atmosféru a posuzovat, zda jsou její podmínky vhodné pro náš, či jakýkoli jiný život. Samotný vesmírný program je na robotice závislý a jen díky robotům může lidstvo postupovat „Per aspera ad astra“ neboli „Přes překážky ke hvězdám“.

2. Vulkány

Ačkoli se v posledních desetiletích snaží lidstvo o prozkoumání a zmapování vesmíru, pro našince to prostoru nepředstavitelného, nepřetržitým zkoumáním prochází i naše matička Země, což není v mnoha případech zrovinka bezpečná záležitost.

O tom se mohlo přesvědčit osm vulkanologů, kteří v roce 1993 vlivem nevyzpytatelnosti přírody při své práci zahynuli. V roce následujícím byl stvořen průzkumný robot nesoucí označení Dante II, který slouží pro sběr vulkanických vzorků, bez rizika ohrožení lidských životů.

3. Radioaktivní prostředí

Když jde o ochranu lidského života, není na škodu zmínit také roboty, které pomáhají při průzkumu, urgentních zásazích a údržbě míst, jež byla postižena únikem radioaktivního materiálu. Důkazem, že takovéto roboty jsou třeba, může být jak havárie v jaderné elektrárně Černobyl, stejně tak jako nedávná krizová situace v jaderné elektrárně Fukušima.

https://www.youtube.com/watch?v=SRkuvGbqDJo

4. Zneškodňování výbušnin

Zmiňujeme-li pro lidský život nebezpečné vulkány a radioaktivní materiály, přidáme do party i tak destruktivní záležitost, jakou jsou výbušniny. Jejich zneškodňování sice provádí v drtivě většině případů člověk, ale samotnou manipulaci a transport nebezpečné substance většinou praktikuje speciálně sestrojený robot (například zajímavý Robug III, inspirovaný kraby a dalšími korýši). Koneckonců je snazší riskovat několik plechů a drátů, než lidský život. Nemyslíte?

5. Chemičky

Průmyslové roboty se nepoužívají pouze tam, kde je potřeba dosáhnout opakující se kvality a přesnosti. Najdeme je i v prostředí, kde by člověk nemohl pracovat bez následků na zdraví. Jedná se zejména o produkci, kde dochází ke styku člověka s životunebezpečnou chemikálií. Jde například o balení a paletizaci určitých druhů výrobků v chemičkách, některé druhy výrobních procesů v automobilkách či lakování ve výbušném prostředí. Právě zde odvádějí roboty svou neocenitelnou práci, protože člověk by zde buď nemohl pracovat vůbec, nebo jen po limitovanou dobu.

6. Lidské tělo

Při výčtu robotických možností, které sahají od prozkoumávání naší planety až k prozkoumávání toho, co leží mimo ní, bychom pomalu zapomněli na využití robotiky v oblasti, která je pro nás život nadmíru důležitá a to je lékařství.

Ačkoli jsou lidské ručičky (především ty české) a mozečky schopny nejrůznějších aktivit, někdy připomínající zázraky, jsou nepatrné v porovnání s potenciálem, skrytým v robotických zařízeních. Sebelepší a sebešikovnější chirurg nenahradí přesnost a účinek gama nože, využívaného pro odstranění nádorů.

Samotná chirurgie a její využití v medicínské oblasti se díky technologickým pokrokům těší velkému rozvoji. Výsledkem tohoto snažení je i například revoluční transplantace obličeje, kterou v americkém Bostonu již dvakrát úspěšně provedl český chirurg Bohdan Pomahač. Nechť nám tyto dva příklady slouží jako ukázka toho, že roboty nejsou zkázou lidstva, ale naopak jeho záchranou.

Napadá vás nějaký další příklad míst, kam se člověk radši nevydá, ale vyšle místo sebe robota?