Víte, proč se vyplatí aplikovat řešení automatické paletizace? Máme pro vás 5 hlavních výhod a seznámíme vás se čtyřmi dalšími pomocníky, které má při paletizaci smysl využívat.

Robotická, nebo také automatická paletizace je důležitým prvkem z hlediska logistiky a skladování zejména díky své rychlosti a flexibilitě. Paletizační stroje a automatické paletizační systémy jsou daleko rychlejší v porovnání s jednoúčelovými nebo manuálními systémy.

Co je to paletizace?

Paletizaci můžeme jednoduše definovat jako metodu přepravy a ukládání zboží na paletách. Tato metoda umožňuje například komplexně zmechanizovat ložné, dopravní i skladovací práce, podstatně zkrátit prostoj vagónů a nákladních aut při překladech, zvětšit kapacitu vozidel i skladů a snížit i náklady na obaly a tím dopad na životní prostředí.

Proč je vhodné využívat paletizaci?

Paletizační zařízení a technika je schopna plnohodnotně zastoupit lidskou fyzickou práci, tedy ruční paletizaci. Automatizace zároveň tento proces velmi usnadňuje, čímž urychluje i následnou přepravu zboží a zvyšuje tak kapacitu výroby. Paletizační linky a paletizační systémy významně přispívají k rozvoji průmyslu.
S paletizací také úzce souvisí kontejnerizace. Jedná se o proces, během něhož dochází k vytváření velkých manipulačních jednotek (kontejnerů), které lze snadno přepravovat po železnici, případně lodní, leteckou i silniční dopravou.
K urychlení logistického procesu napomáhají i paletizační linky, které se nacházejí ve velkých průmyslových výrobách, jakými jsou například automobilky.

5 výhod automatické paletizace

1. Nahrazení fyzicky namáhavé práce.
Skládání výrobků a jejich příprava na palety je velmi náročná fyzická práce. Automatická paletizace tak snižuje nároky na lidské zdroje.
2. Rychlost a přesnost výkonu.
Rapidně narůstá kvalita skladby palet, což v důsledku vede ke zvýšení kapacity výroby.
3. Snížení nároků na skladovací prostor.
Díky přesnému a technicky dokonalému skládání výrobků dojde ke snížení nároků na skladovací prostor, potažmo k navýšení kapacity stávajícího.
4. Úspora lidských zdrojů a následného snížení chybovosti při paletizaci.
Přesné naprogramování, které není potřeba neustále obnovovat, zajišťuje přesné skládání s maximálním využitím prostoru. Minimalizuje se tak chybovost způsobená lidským faktorem.
5. Zvýšení kvality skladby palet a jejich odolnosti vůči vnějším vlivům při přepravě.
Efektivnější uložení zajistí vyšší bezpečnost produktu při přepravě.

Paletizační roboty

Největší výhodou paletizačních robotů je ta, že jsou schopny obsluhovat více paletizačních linek najednou. Princip spočívá v tom, že se produkty z jednotlivých linek nashromáždí na akumulačních stolech v počtu dostatečném na naplnění palety a poté je robot postupně seřazuje na připravenou paletu.
Existují automatické paletové sklady, které se používají na skladování velkého množství jednoho výrobku s vysokým výkonem při překládce. Sklady se staví buď jako pevně instalované (zabudované) nebo samostatně stojící skladové konstrukce. V těchto skladech pracují například zakládací jeřáby na palety, nebo paletizační roboty, kteří se pohybují v uličkách skladu a automaticky uskladňují materiál.

4 další pomocníci při paletizaci

1. Paletizační vozíky pomohou s přepravou i zváží výrobky
Jedná se zpravidla o nízkozdvižné vozíky s elektrickým motorem pojezdu a zdvihu. Jsou ideálním pomocníkem pro přepravu zboží. Vyznačují se vysokým výkonem a nízkou spotřebou elektrické energie. Existují i vozíky s váhou, kde po naložení zboží na vozík okamžitě znáte hmotnost daného produktu. Je vhodné, aby zboží, které je převáženo, bylo zabaleno do ochranné paletizační folie. Nejvhodnější jsou tzv. stretchové folie, které jsou průhledné a zároveň pevné.

2. Paletizační vidle: Jak s nimi správně pracovat?
Vhodným pomocníkem při paletizaci jsou také paletizační vidle, které mohou být připojeny k čelnímu nakladači, případně připojeny za traktor. Vidle jsou primárně určené na manipulaci s materiály na paletách a na jejich dopravu na kratší vzdálenosti po rovných, zpevněných cestách nebo uvnitř logistických skladů.

3. Využití paletizačních pytlů
Pokud je potřeba ochránit celou paletu, využívají se paletizační pytle. Ty umožňují opakované použití při skladování a chrání jak paletu, tak i zboží proti vlhkosti a prachu. Pytle mají po rozložení tvar kvádru a paleta se s nimi tedy snadno zakryje. Zajištění pytle se provádí paletovací páskou.

4. Paletizační síť pevně zafixuje zboží a chrání jej
Pro zafixování zboží na paletách lze použít i paletizační síťovinu nebo paletizační síť. Oproti folii nebo paletizačnímu pytli má výhodu v tom, že je prodyšná. Zároveň je pevná a při manipulaci se neprotrhne.

Tyto dodatečné ochranné prvky najdou smysluplné využití zejména při paletování potravinářských produktů. Víte, jaké jsou výhody balení potravin a nápojů roboty? To nejdůležitější zjistíte v rozhovoru s Markem Hyklem, který působí ve společnosti FANUC jako Sales Manager.

Nejvíce práce odvede paletizační robot

Největší výhodou automatické paletizace je bezesporu její rychlost a preciznost. Paletizační robot Fanuc je navržen pro 100 % vytížení. Zároveň zkracuje paletizační cyklus. Roboti mají vlastní software, který nevyžaduje opakované programování a paletizéry zvládají manipulaci i při výrazném zatížení.

Robot je vybaven modernizovanou převodovkou a odolá i těm největším nárazům, aniž by přerušil práci. Bezpečnostní funkce robota zvyšují jeho výkon, protože díky těmto funkcím může obsluha vstoupit do pracovního prostoru robota, aniž by se robot zastavil.

Velkou výhodou automatické paletizace s využitím robota od japonské společnosti FANUC je schopnost detekce předmětů. Robot disponuje systémem inteligentního vidění a má také 3D snímače, které umožňují rozpoznání druhu a velikosti zboží a jejich následnému třídění.

Setkali jste se již se systémem automatické paletizace, nebo jej dokonce využíváte?