V moderním světě, naplněném genderovými předsudky, není pro ženu nikterak snadné uchytit se v tak „neženském“ oboru, jakým je robotika. Přesto to však není úkol nemožný. Nabízíme seznam inspirativních zástupkyň něžnějšího pohlaví, které dokazují, že věda nepatří jen mužům.

 

Heather Knight
Twitter.com/header_knight

Sarah Bergbreiter

Sarah Bergbreiter
Zdroj: University of Maryland

Doktorka Sarah Bergbreiter vyučuje na Univerzitě v Marylandu. Zároveň je členem tamního Robotického centra, které se zabývá výzkumem v

oblasti robotických systémů. Sama Sarah se specializuje na vývoj automatizovaných mikro-robotů (o velikosti jednoho milimetru), kteří jsou schopni skokem překonat překážku, až 80x vyšší, než jsou samy roboty. Svým výzkumem doufá, že pomůže vývoji v lékařství, výrobě spotřebitelské elektroniky a v samotné vědě.

 

Aude Billard

Aude Billard
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

Profesorka Aude Billard vyučuje na Federální škole polytechnické v Lausanne. Mimo to zde vede výzkum, jehož cílem je vývoj interaktivních robotů, kteří se budou schopni učit od lidí a následně jim pomáhat v nejrůznějších činnostech.

 

Výsledek její práce pomáhá dětem, postiženým autismem, ale zaznamenal také výrazný pokrok v oblasti strojového učení.

Cynthia Breazeal

Cynthia Breazeal
Facebook.com/cynthia.breazeal

Doktorka Cynthia Breazeal vyučuje na Massachusettském technologickém institutu. Je knižní autorkou a v odborných časopisech publikovala přes stovku článků na téma automatické robotiky, umělé inteligence a strojového učení. Její výzkum se zabývá vývojem osobních robotů se sociálním vědomím, schopností komunikovat s lidmi a učit se od nich.

 

 

Elizabeth Croft

Elizabeth Croft
The University of British Columbia

Doktorka Elizabeth Croft vyučuje na Univerzitě Britské Kolumbie, kde se její výzkumný zájem prolíná několika vědeckými disciplínami. Zabývá se jak počítačovými technologiemi, tak také psychologií, anatomií a biologickými vědami.

 

Předmětem jejího výzkumu jsou roboti a jejich schopnost přirozené adaptace požadavkům, které jsou na ně kladeny laickými uživateli.

Missy Cummings

Missy Cummings
Twitter.com/missy_cummings

Missy Cummings je matematičkou, odbornicí na kosmické systémy a také jednou z prvních žen, která usedla do kokpitu stíhacích letounů amerického námořnictva. V současné době vyučuje aeronautiku a astronautiku na Massachusettském technologickém institutu. Její výzkum se zabývá interakcí mezi robotem a člověk, stejně jako její etikou.

 

 

Kerstin Dautenhahn

Kerstin Dautenhahn
linkedin.com/kerstin-dautenhahn

Kerstin Dautenhahn získala doktorát na univerzitě v německém Bielefeldu. V současné době přednáší o umělé inteligenci na univerzitě v Hertfordshire.

 

Její výzkum se zaměřuje na sociální robotiku, umělou inteligenci a interakci mezi robotem a člověkem. K těmto tématům publikovala v odborných časopisech do současné chvíle více než 300 vědeckých statí.

 

Helen Greiner

Helen Greiner
VK.com/helen_greiner

Helen Greiner má inženýrský titul z Massachusettského technologického institutu. Zároveň je spoluzakladatelka firmy iRobot, jejíž produkty se jako první na světě dočkaly ekonomického úspěchu na poli robotických zařízení pro domácnosti i korporace. V současné chvíli je výkonnou ředitelkou společnosti CyPhyWorks. V roce 2011 se umístila na 7. místě v žebříčku 150 osobností MIT a dvakrát byla různými anketami vyhlášena Podnikatelkou roku.

 

Heather Knight

Heather Knight
Twitter.com/header_knight

Heather Knight je studentkou doktorandského studia na Carnegie Mellon University. Je zakladatelkou festivalu Robot Film Festival a představení The Cyborg Cabaret.

 

V roce 2011 se umístila v žebříčku časopisu Forbes 30 under 30 in Science, čítající třicítku nejúspěšnějších lidí pod třicet let v oblasti vědy a výzkumu.

 

Maja Matarić

Maja Matarić
University of Southern California

Maja Matarić je profesorkou na Univerzitě v Jižní Karolíně. Jejím hlavním zájmem jsou roboti, využívaní k interakci s lidmi. Především se zaměřuje na takové roboty, kteří jsou schopni poskytnout pomoc v oborech rehabilitace, rekonvalescence a učení. Konkrétním cílem je vývoj robotů určených pro moc lidem, postiženým mrtvicí, dětem s autismem a pacientům s Alzheimerovou nemocí.

 

Robin Murphy

Robin Murphy
Zdroj: Texas A&M University

Robin Murphy získala doktorát na Georgijském technologickém institutu a v současné chvíli vyučuje na Texas A&M University. Její první výzkumné kroky patřily oboru záchranářské robotiky, které byly následně využity u robotů a dronů, asistujících u několika katastrof, z nichž lze vyjmenovat atentát na Světové obchodní centrum, hurikán Katrina nebo zasypání uhelného dolu Crandall Canyon v Utahu.

 

Radhika Nagpal

Radhika Nagpal
Zdroj: Caefa.es

Radhika Nagpal v současné době přednáší Informatiku a počítačové vědy na Harvardské univerzitě. Její výzkum se zabývá samo organizujícími se systémy jak přírodními, tak těmi robotickými. Inspiraci pro svůj výzkum nalézá v organizačních systémech mravenců a termitů. Podle nich se pak snaží vyvinout robotická hejna, která by byla schopna vybudovat komplexní stavby, seřadit se do nejrůznějších tvarů či podob anebo pomoci s opylováním rozsáhlých lánů.

 

 

Daniela Rus

Daniela Rus
California Institute for Telecommunications and Information Technology

Daniela Rus přednáší na Massachusettském technologickém institutu. Zároveň je ředitelkou výzkumného robotického centra CSAIL na téže univerzitě. Několik jejích minulých výzkumů dosáhlo zlomových objevů v oblasti dopravy, bezpečnosti a zemědělství. V současné době se zajímá i vývoj robotů, které jsou schopny automatické montáže a demontáže, či letu.

 

 

 

 

 

Angela Schoellig

Angela Schoellig
plus.google.com/AngelaSchoellig

Angela Schoellig získala doktorát na univerzitě v Curychu. Nyní přednáší o dynamických systémech na Torontské univerzitě. Její výzkum se zabývá vývojem robotů se schopností vnímat své okolí, vyhodnotit informace o prostředí kolem sebe a výstupům pak přizpůsobit své chování.

 

 

 

Leila Takayama

Leila Takayama
Zdroj: willowgarage.com

Leila Takayma se pyšní doktorandským titulem ze Stanfordské univerzity. Její robotický výzkum čerpá z oblasti kognitivní psychologie a jeho středobodem je zájem o interakci robota s člověkem. Konkrétní cílem je pochopení, jak lidské bytosti vnímají interakci s roboty.

 

 

 

Andrea Thomaz

Andrea Thomaz
Georgia Institute of Technology

Andrea Thomaz přednáší na Georgijském technologickém institutu.

 

Její výzkum se zabývá vývojem robotů, kteří budou schopni interakce s lidmi a následné získávání zkušeností z této interakce. Jedině takový přístup je podle ní vodítkem k tomu, aby se roboti stali součástí našich každodenních životů.

 

 

Manuela Veloso

Manuela Veloso
Carnegie Mellon University

Manuela Veloso přednáší na Carnegie Mellon University. Její výzkum se zabývá zkoumáním kooperace a spolupráce většího množství robotů. U samotných robotů ji pak zajímá schopnost vnímat své okolí, vyhodnotit situaci a dle toho přizpůsobit své chování. Všechny tyto prvky jsou patrné v jejím projektu robotického fotbalu, jehož je zakladatelkou.

 

 

Astrid Weiss

Astrid Weiss
Georg Speyer Haus

Astrid Weiss přednáší o základech lidsko-robotické interakce na Vídeňské univerzitě. Není tedy překvapením, že v centru jejího zájmu je právě vzájemné působení člověka a robota, především to, jakým způsobem lidé reagují na nové technologie, jaké mají technologie vliv na naše každodenní životy a proč některé technologie odmítáme, zatímco jiné vřele přijímáme. Její výzkum má kořeny jak v robotice, tak i v sociální psychologii a psychologii.

Ruzena Bajcsy

Ruzena Bajcsy
Techno India University

Ruzena Bajcsy se narodila v roce 1933 v tehdejším Československu, svůj první doktorát získala na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě a ten druhý pak na Stanfordské univerzitě. V současné době přednáší na kalifornské univerzitě v Berkeley. Její výzkum se zabývá biosystémy, umělou inteligencí nebo také počítačovým viděním. Do současné chvíle publikovala v odborných časopisech na 225 vědeckých statí a v odborných knihách lze nalézt jejích více než 20 příspěvků.

Marita Cheng

Marita Cheng
Pinterest.com/marita_cheng

Marita Cheng je zakladatelka a výkonná ředitelka společnosti 2Mar Robotics, která vyrábí robotické paže pro lidi s postižením. Mimo to je zakladatelkou organizace Robogoals, která motivuje mladé dívky ke studiu vědeckých disciplín. V současnosti lze organizaci nalézt na 21 univerzitách, rozprostřených po 5 zemích. Za tuto svoji snahu byla v roce 2012 vyhlášena vítězkou ankety o Mladou Australanku.

 

Vanessa Evers

Vanessa Evers
University of Twente

Vanessa Evers přednáší na holandské University of Twente. Její výzkum má kořeny jak v robotice, tak v sociální psychologii. Jeho hlavním cílem je srovnávání lidského chování při styku s člověka s dalším člověkem a při styku člověka s umělou inteligencí.

 

Do současné doby publikovala v odborných časopisech na 80 vědeckých statí a její výzkumné práce získaly několik cen.

Lea Rosen

Lea Rosen
Twitter.com/lea_rosen

Lea Rosen se v seznamu vymyká tím, že není inženýrkou, ani psycholožkou, nýbrž právničkou. Při své praxi se zabývá především ochranou dat, právem na anonymitu, softwarovými licencemi, vládní odpovědností k neopodstatněným sledováním a odposlechům nebo také právní úpravou provozu bezpilotních letounů, neboli dronů.

 

Julie A. Shah

Julia A. Shah
Georgia Tech College of Computing

Julie Shah přednáší na Massachusettském technologickém institutu. Její výzkum se snaží rozvinout možnosti autonomie a samo rozhodování u robotů s umělou inteligencí tak, aby mohly tvořit skutečný funkční tým s lidskými kolegy. Její průzkumy ukazují, že projekty, při kterých byli lidé doplněni pomocnými roboty, reagujícími na potřeby svých kolegů, byl dokončeny rychleji, efektivněji a bezpečněji.