Olympiády známe letní a zimní, sportovci napříč celým světem se na nich střetnou v různých sportovních disciplínách. Svou šanci zasoutěžit si na olympiádě budou mít poprvé v historii i roboti, a kde jinde by se měla taková událost konat, než v Mekce techniky – Japonsku.

 

Inspirace pro robotickou olympiádu
Zdroj: DAPRA Robotics Challenge

Záměr uspořádat robotické klání oznámil v těchto dnech přímo předseda japonské vlády Shinzo Abe, který je znám svou podporou technickému pokroku. „Chtěli bychom v roce 2020 shromáždit všechny roboty světa a pozvat je k olympiádě, kde budou soutěžit v technických dovednostech,“ řekl Abe.

Podrobnosti jsou neznámé

Ještě není úplně jasné, v jakých konkrétních disciplínách by se roboti měli utkávat, nicméně nemá jít jen o jednorázovou akci. Jako lidské olympiády, i tato se má opakovat pravidelně každé čtyři roky. Bylo pouze nastíněno, že by se úkoly pro roboty mohly inspirovat u DAPRA Robotics Challenge a například šplhat po žebříku či otevírat ventily.

Robotické dovednosti se pak snadno můžou využít v případě katastrofy, kdy by nasazení lidí bylo životu nebezpečné. Možná ale bude celý koncept zcela jiný. Jasné je jen to, že se premiér Abe, a potažmo celé Japonsko, snaží více zakomponovat roboty a technické vymoženosti dnešní doby do běžného lidského života.

Soutěžící roboti
Zdroj: DAPRA Robotics Challenge

Japonsko je ostatně už po léta známo jako právě ta země, ve které je technický pokrok na nejvyšší úrovni. Shinzo Abe zároveň oznámil vytvoření pracovní skupiny, která by měla vymyslet strategii, podle níž by Japonsko mělo až ztrojnásobit svůj robotický průmysl. Rozvojem průmyslu se snaží povznést celou ekonomiku s výhledem budoucího růstu.

„Chceme, aby se roboti stali hlavním pilířem naše hospodářského růstu. Proto chceme vytvořit pracovní skupinu, která pomůže robotické revoluci a tím následně japonské ekonomice,“ dodal Abe.

Rozmach už nastal

Pod posvátnou japonskou horou Fudži se každý měsíc „narodí“ 5 tisíc průmyslových robotů, 30 tisíc CNC řídících systémů, 5 tisíc robodrillů a čtvrt milionu servomotorů FANUC. Právě zde, v lesích na úpatí necelé čtyřtisícovky, se nachází rozsáhlé středisko výzkumu a vývoje ústředí Fanuc. Pro představu, jeho rozloha je 36,5 x větší, než Václavské náměstí v Praze.

Jak to tedy s olympijskými hrami robotů nakonec dopadne a v čem se tito novodobí gladiátoři utkají, ještě není zcela jasné. Pokrok, kterým se jejich vývoj ubírá, je ovšem nepopiratelný. A soudě podle prohlášení japonského premiéra, je to celé možná teprve na začátku.
Zašli byste si na robotickou olympiádu, kdyby se konala například v Praze?