Rychlé tempo výroby a nízká cena. Nároky na potravinářskou výrobu jsou stále vyšší a přinášejí s sebou nové trendy do balení a paletizace potravin. Vše od balení proteinových tyčinek až po etiketování potravin teď zvládají roboty!

 

FOTO: Roboty v potravinářství

Koordinované roboty FANUC dokážou zabalit až 3600 sýrů za hodinu.

Jak snížit ceny potravin? Řešením je automatizace balení

Potravinářské společnosti jsou stále více tlačeny ke snižování cen výrobků. Jak toho ale docílit při zachování kvality potravin? Odpovědí je právě automatizace balení a paletizace. Levnější a rychlejší balení výrobků může snížit náklady na výrobu a tím i ceny výsledných produktů bez jakéhokoliv zhoršení jejich kvality.

Automatizace má vysokou návratnost investic

Automatizace výroby tedy je velice výhodná a navíc stále dostupnější. Už dávno neplatí, že si průmyslové roboty mohou dovolit pouze velcí výrobci. Automatizovaná potravinářská produkce se dnes vyplatí i menším a středním podnikům. Investice do průmyslových robotů se vyznačují vynikající návratností a díky skvělé životnosti jsou roboty finančně velice zajímavé i z dlouhodobého hlediska.

Vyšší rychlost a lepší hygiena provozu

Roboty jsou schopné pracovat nepřetržitě, rychle a velice přesně. Například koordinované roboty FANUC dokážou zabalit až 3600 sýrů za hodinu. Zvládají vše od balení potravin do folie až po balení v ochranné nebo modifikované atmosféře. Při odstranění lidského faktoru z manipulace s potravinami se proto výrazně zlepšila hygiena provozu.

Roboty se přizpůsobí prostředí

Potravinářské roboty mají nejen díky skvělým hygienickým parametrům certifikace pro práci s čerstvými a nezpracovanými plodinami. Dokážou si poradit také s účinky solí, kyselin nebo zásad bez opotřebení a bez hrozby kontaminace potravin. Člověk se tak může vyhnout některým nepříjemným nebo zdraví škodlivým činnostem a spolehnout se plně na automatizaci.

Automatická paletizace: roboty zvládají i komplexní úlohy

Ruku v ruce s automatickým balením potravin přichází také automatická paletizace. Paletizační robot má přizpůsobitelný paletizační systém, který mu umožňuje rychlé změny konfigurace u komplexních úloh, jako je několikanásobné zdvihání nebo manipulace s předměty různých velikostí. Některé typy robotů dokážou splnit jakékoliv úkoly nehledě na užitečné zatížení nebo pracovní prostor.

Detektory umožňují rozpoznat i třídit předměty

Paletizační robot umí rozpoznat druhy a velikosti dílů, dovede je třídit a detekuje také výšku v paletizačním provozu. To vše mu umožňují systémy inteligentního vidění nebo snímače 3D Area Sensor, které patří mezi 7 typů průmyslových robotů. Senzory jsou nezbytnou součástí každého robotického systému a předvídají všechny změny v prostředí, které by mohly ovlivnit jeho úlohu. Starají se tedy o to, aby vše proběhlo, jak má.

Automatizace v potravinářství a standardizace výroby

Automatizace v potravinářství nemá význam pouze pro balení a paletizaci. Mezi nejnovější potravinářské trendy patří také standardizace výroby. Automatizace umožňuje lépe kontrolovat použité suroviny a tím standardizovat kvalitu potravin. Nehrozí proto snížení kvality produktu kvůli použití nevhodných surovin.