Oblast automatizace se posouvá vpřed mílovými kroky. Rok od roku přichází nové trendy a inovace, které jsou v mžiku implementovány do praxe. Odborníkem právě na tuto oblast je bezesporu i Jiří Bažata, Deputy Sales Manager společnosti FANUC Czech, který nám poskytl rozhovor z pohledu stabilní mezinárodní společnosti.

Jak momentálně vnímáte svět automatizace?

Současná doba je pro automatizaci jednoznačně příznivá. Zejména ze strany výrobních firem je velký zájem o koncept Industry 4.0, tedy automatizovat, a jít i do vyšších úrovní automatizace. To znamená sbírat data, propojovat a řídit výrobu z vyšších IT sfér. V robotice je potenciál poslední dobou obrovský, což dokládají i výzkumná čísla Mezinárodní robotické federace (IFR). Celkově tedy nasazování robotů enormně roste. Řečí čísel jde přibližně o padesátiprocentní nárůst prodeje robotů v České republice v porovnání s minulým rokem.

Čím si tak výrazný nárůst vysvětlujete?

Myslím si, že situaci pozitivně ovlivňuje hlavně celkový růst ekonomiky. Hlavními hybateli jsou automobilový a elektro-technický průmysl, roboty ovšem v poslední době stále více instalují i menší a střední firmy. Kromě tradičních oblastí přichází v současné době i zájemci z oblastí mimo Automotive. Bylo by tedy obtížné definovat typického zákazníka. Jsou známy i případy, kdy má někdo CNC stroj v malých prostorách a obdrží velkou zakázku, kdy ale není schopen zajistit k obsluze tohoto stroje požadovaný počet pracovní síly na nepřetržitý provoz. Právě v tomto případě je vhodným řešením obsluha obráběcího stroje robotem. Lze tedy konstatovat, že zákazníci se momentálně rekrutují ze všech oblastí od malých tzv. „garážových“ firem až po velké podniky jako je například Škoda Auto.

Existují vedle všech pozitivních zpráv a novinek i nějaké reálné hrozby, které by mohly oblast automatizace v budoucnu ohrozit?

Žádné hrozby v technické oblasti momentálně nevidím. Už delší dobu se hovoří o možném zdanění práce robotů, kdy by se na práci robotů uvalila daň, což by mohlo celý růst zpomalit. V minulosti jsme také museli čelit tvrzení, že roboty berou práci lidem. To se však povedlo vyvrátit. Pokud bychom se totiž zaměřili na Českou republiku a Německo, kde je vykazována nejnižší míra nezaměstnanosti, tak právě v těchto zemích je zaznamenáván největší nárůst v oblasti robotizace. Tím se tedy ukázalo, že obava byla lichá. Jako možná rizika tedy vnímám možné zdanění práce robotů a také případné výrazné zpomalení ekonomického růstu. Ani v době poslední ekonomické krize však nebyl propad prodeje robotů tak výrazný. Roboty totiž značně zefektivní výrobu a dokáží klientům ušetřit (vyrábět levněji) a zlepšit kvalitu jejich výrobků.

posledním článku jste zmínil kolaborativní roboty. Můžete nám celou novou oblast v robotice představit?

Kolaborativní robotika je rozhodně momentálně tím nejskloňovanějším tématem na poli robotiky. Kolaborativní roboty vznikly původně pro typy aplikací, kde je potřeba přímé spolupráce člověka a robota. V praxi to znamená, že v jednom společném pracovním prostoru vykonává činnost robot i člověk zároveň. Tam FANUC v současné chvíli nabízí široké portfolio celkem pěti modelů robotů od 4 do 35 kilogramů nosnosti.

A jak takové pracoviště s kolaborativním robotem vypadá, případně k čemu jsou kolaborativní roboty v praxi nejčastěji využívány?

Typicky jde lehké produkty bez ostrých hran, například výlisky nebo menší krabičky, které je třeba vyskládat na paletu. Člověk má na starosti takovou činnost, jakou není možno zautomatizovat. Vždy je však při úvaze nad kolaborativní aplikací klíčové zvážit, zda je aplikace a produkt, se kterým pracuji, vhodný pro kolaborativní aplikace. Se zákazníky proto vždy jako první zjišťujeme, jestli je jejich produkt a aplikace vůbec kolaborativní. Zejména se jedná o ostré předměty, které by mohly jen při nepatrném kontaktu mezi robotem a člověkem způsobit zdravotní újmu. Aby byl kolaborativní robot bezpečný, pracuje v režimu nižších rychlostí. Průmyslové roboty, které jsou uzavřené v kleci, mohou dosahovat rychlosti až 10 m/s. Pro kolaborativní aplikaci je rychlost práce robotů z důvodu vyšší bezpečnosti omezena typicky na 1 m/s. Každá aplikace ale v začátku musí projít analýzou rizik tak, aby byla zajištěna stoprocentní bezpečnost na pracovišti.

Jsou kromě kolaborativních robotů na trhu ještě jiné novinky?

Dalším hodně aktuálním trendem jsou kamerové systémy, zejména pro 3D vision aplikace. Bin Picking, tedy vybírání sypaných dílů z beden, je technologie, která na trhu už téměř deset let existuje, ale její nasazování je poměrně pomalé a pozvolné. Právě v oblasti Bin Pickingu registrujeme na trhu velkou poptávku. Do budoucna bude podle mého názoru spojení kolaborativních robotů a Vision systémů velkým trendem.

Poslední významnou oblastí je rozvoj umělé inteligence. Umělá inteligence se využívá v různých typech aplikací, jednou z nich jsou kamerové systémy, kdy se umělá inteligence používá k tzv. Deep-learningu. Výsledkem je zrychlení práce programátora při nastavení aplikace. Pomocí umělé inteligence je navíc celý proces učení, nastavování parametrů a vyhledávání dílů rychlejší a z hlediska technické dokonalosti i lepší. Dále se používá i při prediktivní údržbě, kde se porovnávají historicky nasbíraná data z optimálních stavů. Pokud se pak vyskytne jakákoliv anomálie, tak právě díky předešlému porovnávání matematických algoritmů se dá předem predikovat problém a včasným zásahem předejít zastavení stroje/linky. Dále je například možné použít využít umělou inteligenci i při zpřesnění trajektorie pohybu robota.

Žádné komentáře.

Přidejte svůj komentář

Můžete použít HTML atrbitury: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>