Jsou roboty opravdu hrozbou pro zaměstnanost? Máme se obávat toho, že robotické výdobytky vytlačí z práce naše zlaté ručičky? Experti na robotiku se sešli, aby dali světu jasný vzkaz: Roboty zaměstnanost neohrožují.

Mitchell Weiss, ředitel společnosti Seegrid, byl jedním z řečníků, kteří vystoupili před americkým kongresovým Poradním výborem pro robotiku. Podle jeho názoru nejenom, že roboty nejsou konkurentem lidské práce a tedy její existenci neohrožují, ale navíc by právě robotika měla v budoucích letech vytvořit tisíce pracovních míst, napříč všemi průmyslovými odvětvími.

„Dostalo se nám několika přímých a také důležitých otázek,“ shrnuje schůzku Weiss. „Je evidentní, že už se nebojíme brát roboty jako samozřejmou součást obranných prostředků nebo výrobního procesu, ale stále mám dojem, že lidé nevidí skutečný potenciál, který nám technologie nabízí.“

Weiss se snažil obhájit názor, že využívání robotů pro výrobní účely je ve výsledku sice hospodárné, ale mnohem důležitější než hospodárnost je jejich provozní účinnost. Podle něj se roboty zasloužily o vzestup průmyslových odvětví natolik významně, že jejich výsledky zkrátka nelze přehlížet.

Za příklad uvedl vesmírné projekty, bezpečnostní průmysl a také využití v logistice, kde se mimo jiné roboty výrazně podílí na zrychlení dodávek. A to až do té míry, že je doručení zásilky realizováno už v den podání.

Během projevu také zazněly argumenty, dokazující příznivé ekonomické dopady v průmyslové výrobě. Jedním z nich je reálný vliv využití robotů na snížení výsledné ceny výrobku, což je důležité především v oblastech, kde se Spojené státy nachází v těžkém konkurenčním prostředí (ať už kvůli vysokým daním, či nízké návratnosti investic).

Do roku 2016 má vzniknout 180 tisíc míst spojených přímo s robotikou

Jeff Burnstein, který působí jako prezident Asociace pro rozvoj automatizace, doplnil, že do roku 2016 vytvoří zapojení robotiky do výroby 1,5 milionu pracovních míst. Z toho okolo 100 tisíc míst by mělo být vytvořeno k výrobě samotných robotů a dalších 80 tisíc lidí bude vykonávat práci s robotikou spojenou.

Mezi další obory, kde bude znát expanze pracovních míst, patří získávání větrné energie, kde bude vytvořeno okolo 10 tisíc pracovních míst, výroba elektřinou poháněných vozů vytvoří dalších 50 tisíc míst. Také výroba elektroniky zaměstná nové pracovníky, konkrétně by toto odvětví mělo podle Burnsteina vytvořit na 200 tisíc nových míst.

Podle Weisse a Burnsteina tedy nejsou roboty pro zaměstnanost hrozbou, ale naopak to jsou ony, kdo pomáhá Spojeným státům na mezinárodním trhu zvyšovat konkurenceschopnost a také vytvářet pracovní místa.