Přemění čtvrtá průmyslová revoluce svět lidí na svět robotů? Svět robotů se stále vyvíjí a řadu nebezpečných nebo pro člověka nepříjemných prací už dnes stroje zvládají takřka bez asistence. Mohou fungovat jako lidé? A v jakých činnostech je člověk nenahraditelný?

 

Čtvrtá průmyslová revoluce je tady. Promění se svět lidí na svět robotů, nebo nastane symbióza?
Zdroj: Fanuc.cz, koláž Martina Ambrože

Čtvrtá průmyslová revoluce, známá také jako industry 4.0, přichází velice rychle a znamená změnu pro celou ekonomiku. Automatizace a nové technologie prostupují různými disciplínami, zefektivňují výrobu, zrychlují její proces a zároveň jej dělají levnější. V Japonsku na úpatí hory Fudži už existují továrny bez oken, v nichž se samy replikují roboty FANUC. Kde všude už dnes musíme s roboty počítat?

Průmysl 4.0: Automatizace umožní držet krok s konkurencí

V současné době mají roboty nezastupitelnou roli například v automobilovém průmyslu, ale také v potravinářství nebo v energetice. Díky tomu, že dokážou splňovat přísnější hygienické normy než lidé, jsou často využívané i ve zdravotnictví. Pokrok je nezadržitelný a pro firmy, které chtějí udržet svou konkurenceschopnost na trhu, je alespoň částečná automatizace nevyhnutelná.

Potenciál robotů už skvěle využívá například internetový obchod Amazon. V robotizovaném skladu tohoto velikána v Kalifornii fungují automatizované trasy, po kterých roboty bez lidských řidičů převážejí produkty nebo vysoké regály se zbožím. Stroje umožnily zkrátit odbavovací proces, který dříve trval hodiny, na pouhé minuty.

Chytré balíčky od Gillette

Stále více malých i velkých společností si uvědomuje nezbytnost automatizace a hledá nové způsoby, jak stroje využít. Firma Gillette například vyzkoušela zcela nový koncept balení dárkových balíčků. Jednalo se o plně automatizovanou balicí linku, kde každé jednotlivé dárkové balení přesně vědělo, jaké výrobky do něj patří. V podstatě to fungovalo tak, že sama krabice robotu řekla „dej do mě mýdlo a pěnu na holení“ nebo „přidej i holicí strojek“ a roboty si s tím poradily. Vznikly tak individualizované dárkové balíčky.

Lidé versus stroje: Inteligentní roboty

Roboty jsou dnes díky počítačovým programům velice chytré a zvládají i mnohem komplexnější úlohy. Dokážou samy vyřešit například kompletní logistiku výrobního procesu bez zásahu lidského faktoru. Díky tomu vzniká méně zmetků, výrobky jsou kvalitnější a výroba se zrychluje.

Propracované softwary, které ovládají průmyslové roboty, mohou najít využití také v jiných odvětvích, než ve výrobě. Automatizovaný dopravní systém ve městech by například mohl eliminovat tvorbu kolon nebo výrazně omezit nehodovost. Zajímavě zní také možnost využít software v nemocnicích, kde by mohl plánovat vyšetření i zdravotnické úkony u pacientů.

Svět robotů zůstane i světem lidí

Spolu s rozvojem robotiky se rozpoutala diskuze o nahrazení lidských pracovníků roboty. Na mnoha příkladech se však ukazuje, že robot nikdy nemůže vykonávat všechny činnosti jako člověk. Přesvědčili se o tom také ve společnosti Amazon, kde sice roboty zastávají spoustu činností, ale například proces naskladnění a distribuce zcela automatizovat nelze. Na hromadné propouštění to v Amazonu nevypadá, právě naopak. Roboty zvýšily produktivitu pracovního procesu a vedení společnosti si díky tomu může dovolit nabírat nové zaměstnance.

Nová pracovní místa vznikají také v samotné společnosti FANUC. A jedná se především o místa pro vzdělané pracovníky. Už dnes pracuje polovina zaměstnanců FANUC jako vědci v laboratořích a jejich počet se bude neustále zvyšovat.

To, že čtvrtá průmyslová revoluce lidem práci nebere, ale spíše nová pracovní místa vytváří, si uvědomují také zástupci Evropské unie, kteří podporují robotiku pomocí programu SPARC. Do roku 2020 by měly roboty díky investicím z EU vytvořit 240.000 pracovních míst v průmyslu i v dalších odvětvích. V současné době jsou díky tomu právě programátoři robotů jedněmi z nejžádanějších pracovníků. Evropa už dnes ví, že bez investic do zlepšování automatizace nikdy nebude schopná konkurovat například asijskému nebo americkému trhu.

Hlavní téma 4. průmyslové revoluce? Bezpečnost lidí

Roboty v dnešní době stále více spolupracují s lidmi. Například i v Amazonu jsou opatřeny řadou bočních senzorů, díky kterým dokážou komunikovat s okolním prostředím. Nedochází tak ke kolizím a vše je naprosto plynulé.

Při konstruování robotů je právě bezpečnost jedním z hlavních požadavků. Například roboty společnosti FANUC, mají proto hned 7 typů senzorů, které hlídají interakce s prostředím. Společnost navíc vyvinula zcela nového spolupracujícího robota, který nepotřebuje při práci vůbec žádné zábrany.

Vypadá to, že revoluce 4.0 nezmění náš svět ve svět robotů a lidí bez práce. Hlavním tématem se stane spíše zajištění symbiózy lidí s roboty a co nejbezpečnější spolupráce.

 

Souhlasíte, že při vytváření nových technologií hraje hlavní roli bezpečnost?