Manipulační roboty jsou neustále se vyvíjející oblastí robotiky, která zasahuje do všech průmyslových odvětví. Zvyšují a to hned několikanásobně efektivitu výroby. Jaké druhy a pro jaký účel se automatické manipulátory v praxi nasazují?

proc-investovat-do-manipulacni-techniky

S prvním vývojem robotické manipulační techniky přišel přelom

Historie manipulačních robotů spadá do roku 1956, kdy se zrodil revoluční Unimate. Tento vůbec první průmyslový robot byl zároveň i prvním automatickým manipulátorem. Byl primárně určen pro přesun materiálu z jednoho místa na druhé.

S Unimate jeho tvůrci, inženýři Georg Devol a Joseph Engelberger, slavili velký úspěch. Už v roce 1961 byl totiž tento první průmyslový robot poprvé naostro nasazen na práci.

První job automatického manipulátoru. A hned od General Motors!

„Zaměstnavatelem“ manipulátoru Unimate stala společnost General Motors, která ho nasadila do továrny v Trentonu v americkém státě New Jersey. Každodenně obsluhoval stroje pro lití pod tlakem, kdy robot zvedal a skladoval horké kusy kovů ze slévárny.

Unimate se tak stal odrazovým můstkem pro dnešní robotické manipulátory.

Teď je manipulace nejrozšířenější aplikace průmyslových robotů

Manipulace se zbožím je nejrozsáhlejší aplikací průmyslových robotů, která zahrnuje celou řadu úkonů.

Robotické manipulátory jsou obvykle součástí stroje. Využívají se k odebírání zboží, jeho přesunu a založení na jiné místo – do boxů, balících strojů, na dopravník či do jiné konkrétní pozice.

Pro manipulační roboty je však také typická role pomocníků, kteří slouží pro výměnu nástrojů obráběcích center.

Do oblasti robotické manipulace patří i paletizace zboží. Při té pomocí paletizačních robotů dochází k přesunu a stohování materiálu na paletu, kde už si ho převezmou balící stroje.

Věděli jste, že například pomocí robotů FANUC dokážou balící stroje zabalit až 3600 sýrů za hodinu? Výhodou je také to, že při odstranění lidského faktoru z manipulace s potravinami se výrazně zlepšila hygiena provozu. Potravinářské roboty mají totiž skvělé hygienické parametry certifikace pro práci s čerstvými a nezpracovanými plodinami.

Typy manipulačních robotů: rychlíci, siláci i obratní mazáci

Pro manipulaci s břemeny se využívají všechny druhy průmyslových robotů od tříosých až po šestiosé. Některé vynikají rychlostí, jiné sílou, další svou obratností.

Manipulaci s díly o hmotnosti až několik set kilogramů zajišťují hlavně čtyřosé manipulační roboty, což jsou klasické paletizátory. Například roboty FANUC M410 si hravě poradí i se 700kilogramovými díly, ať jde o krabice, pytle nebo třeba těžké betonové desky. Jsou přitom konkrétně navrženy pro skládání palet na sebe do výšky až dvou metrů.

Co se týče manipulace s materiálem do 100 kilogramů, u té se většinou využívají pětiosé a šestiosé roboty. Zde můžeme zmínit FANUC LR Mate, který je vhodným řešením rychlé manipulace a zpracování dílů do hmotnosti 7 kg napříč všemi průmyslovými odvětvími.

Nejsilnější průmyslový robot na světě

Manipulaci s nejtěžšími díly, které váží přes 2 tuny, na sebe pak berou takoví siláci, jako je FANUC M-2000iA/2300.

Tento šestiosý robot s nosností 2,3 tuny a dosahem 4,7 m dokáže efektivně a bezpečně zvedat celá vozidla nebo karosérie. Je tak velmi oblíbeným pracantem v automobilovém průmyslu, a dokonce i v kovárnách.

Až 180 precizních pohybů za minutu!

Nejvyšší rychlost a přesnost manipulace se zbožím nabízejí tříosé, čtyřosé a šestiosé delta roboty s paralelní kinematikou.

Ty bývají obvykle umístěny nad vysokorychlostními dopravníky a slouží k přemisťování menších dílů, jako jsou čokolády, sušenky, pečivo, léky, nabíjecí baterie apod.

Delta roboty FANUC řady M1, M2 nebo M3 se tak opět běžně využívají v celé řadě průmyslových odvětví, včetně potravinářství, farmacie a elektroniky. Jejich frekvence manipulace je až neuvěřitelných 120-180 kusů za minutu!

Bezchybné stohování materiálu různých velikostí

Při výběru manipulačního robota pro automatickou paletizaci zboží je nejdůležitějším kritériem maximální dosah ramene a jeho nosnost.

Dnes jsou již paletizační roboty naprogramovány tak, že na paletizačních linkách dokážou rozpoznat několik desítek velikostí krabic či pytlů, které na palety naskládají do úhledných komínků.

To vše mu umožňují systémy inteligentního vidění nebo snímače 3D Area Sensor. Paletizátory přitom využívají celé šířky palet. Právě tím je dosaženo maximálního zefektivnění výroby.

Zvýšení efektivity a dosažení maximální přesnosti

Automatizovaná manipulační technika se dnes nasazuje ve všech výrobních odvětvích – od slévárenství a kovovýroby přes plastikářství a dřevařství až po potravinářství včetně balení potravin a nápojů.

Důvodem pro stále častější instalaci robotických manipulátorů je v prvé řadě to, že dochází ke zvýšení produktivity, výkonu i flexibility. V aplikacích, kde probíhá manipulace s těžkým materiálem, se samozřejmě také usnadňuje namáhavá práce pro obsluhu.

FANUC pomáhá zabalovat jako o život

Díky tomu, že paletizační roboty mají schopnost rozeznávat typy boxů, jsou velmi využívány v obalovém a potravinářském průmyslu při skládání krabic s potravinami. Hlavně ty totiž často mají různou velikost.

Například světoznámý výrobce medovníkových dortů Marlenka díky nasazení balících strojů na potraviny a paletizačních robotů FANUC M-410iC nyní vyrobí za hodinu tolik, co by ručně trvalo celý den. Frekvence výroby je zde 1000 dortů za jednu hodinu!

Už víte, jaký typ manipulačního robota využijete ve svém provozu?

  • Štítky:
Žádné komentáře.

Přidejte svůj komentář

Můžete použít HTML atrbitury: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>