Potravinářství a automatizace: potenciál roste víc než kdy jindy

od | 15. prosince 2021 | Doporučujeme

Přestože je role robotizace a automatizace mnohem zažitější v jiných oborech, sahá potravinářský průmysl po automatických řešeních stále častěji. Není divu, protože zejména nedostatek pracovní síly nutí výrobce potravin uvažovat o výhodách automatické výroby. Roboty v potravinářském průmyslu jsou navíc čím dál častější, a tak funguje jejich stávající využití jako inspirace motivující další a další firmy.

Nízký podíl automatizace potravinářství ve srovnání s jinými průmyslovými odvětvími má logické vysvětlení – manipulace s potravinami vyžaduje obzvlášť pečlivý přístup, jejich nižší marže zase ubírá potenciál investic do automatických řešení.

Ale i do potravinářství si už automatizace nachází čím dál častější cestu, byť volnějším tempem. „Automatizace pomáhá zajistit opakovatelnost, tedy stálou kvalitu, která je při ručním řízení procesu těžko dosažitelná,“ řekl pro HN Petr Pohorský, jednatel společnosti Techfood, která se zabývá výstavbou výrobních linek v potravinovém a nápojovém průmyslu. „Robotizace zase odstraňuje či omezuje těžkou manuální práci,“ pokračuje ve výčtu výhod automatizace potravinářství.

Jaký přesně může být přínos automatizace při výrobě a zpracování potravin nebo nápojů? Začít můžeme jedním z nejdůležitějších aspektů – bezpečím zaměstnanců. Při náročné a monotónní manuální práci se mohou pracovníci snadno zranit, obzvlášť, když například zacházejí s ostrými nástroji při zpracování masa.

Lidský faktor hraje velkou roli také v otázce kvality produktu. Právě při repetitivní činnosti lze jen těžko zaručit, že i ten nejzručnější zaměstnanec podá pokaždé stejně precizní výkon. A i když se drobné nepřesnosti můžou v konkrétních případech zdát jako marginálie, při součtu výrobních výsledků už budou tyto „přetahy“ tvořit mnohem výraznější podíl a s tím související ztráty. Navíc je v potravinářství důležitější než jinde zachování konzistentnosti, aby výrobky nejen vypadaly, ale i chutnaly vždy stejně.

Stejně jako každé průmyslové odvětví, i potravinářství vyžaduje co nejvyšší efektivitu. Stroje dokážou na rozdíl od lidí pracovat 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, a hlavně za zachování totožně vysokých standardů. Moderní roboty navíc dokážou díky propojení se systémem dodávat užitečná data, jejichž analýza může posloužit k dalšímu zkvalitnění a zefektivnění výroby.

Automatizace zároveň dodává podnikům větší možnost flexibility. Ta se ukázala jako klíčová zejména během posledních dvou let ovlivněných pandemií, která způsobila radikální proměnu trhu a dala vznik řadě nových pravidel. Aby se dopad nečekaných změn v průmyslu projevil co nejméně škodlivě, využívaly podniky automatizace k aktualizaci výrobních procesů.

Podstatnou výhodou je také měřitelnost a sledovatelnost automatizované výroby, která umožňuje naprosto přesně „trackovat“ pohyb jednotlivých částí zboží a zároveň analyzovat zmíněnou efektivitu všech procesů. Díky automatizaci tak můžete například rychle podchytit vadnou várku zboží, zároveň můžete sledovat, které fáze výroby zaostávají v plynulosti za ostatními.

Sdílet příspěvek: