Jsou vám povědomé pojmy jako souřadný systém CNC stroje, nulové body nebo vztažné body CNC? Vyznáte se v nich dobře, nebo máte vědomostní rezervy? Poznejte CNC stroje zase o něco lépe!

 

Nulové a další vztažné body na CNC
Zdroj: Dollar Photo Club

Všechny CNC stroje mají určený pracovní prostor, ve kterém se pohybují. Je důležitý například k zajištění bezpečnosti na pracovišti. Polohu tělesa v dané vztažné soustavě umožňuje určovat souřadnicový systém, který je součástí řídicího systému stroje a je aktivován ihned po jeho zapnutí. V souřadném systému existuje několik důležitých vztažných bodů, s jejichž funkcemi se můžete seznámit v našem článku.

Nulové body CNC strojů

Každý souřadný systém má nulový bod, který je předem určen. Nulové body se nazývají různě podle způsobu jejich využití. Podívejte se na základní typy nulových bodů:

 

M – nulový bod stroje:

Tento nulový bod je pevně stanoven samotným výrobcem CNC stroje. Jedná se o výchozí bod všech souřadnic, nemůže jej měnit ani programátor. Bod je však možné posouvat do námi zvolené polohy. M – nulový bod stroje se u soustruhů nachází v ose rotace obrobku na čele vřetene. U frézky je umístěn v krajní poloze stolu frézky v obou osách.

 

W – nulový bod obrobku:

Na rozdíl od nulového bodu stroje si nulový bod obrobku určuje samotný programátor. Od něj pak počítá tvar samotné součásti. Tento počátek souřadného systému obrobku je možné podle potřeby měnit. Pokud jsou součásti tvarově souměrné, bod W je obvykle umístěn v samotné ose souměrnosti, případně na horní ploše polotovaru.

Referenční bod CNC stroje

Mezi vztažné body CNC stroje patří také referenční bod. Pro správné fungování stroje je nutné provést dvě aktivity, související s bodem R:

 

Aktivace referenčního bodu – při ní dochází ke sjednocení mechanické a výpočetní části stroje
Najetí na referenční bod – nastává sladění odměřovacího zařízení s řídicím systémem stroje

 

Stejně jako M – nulový bod stroje je také referenční bod stroje, který známe pod označením R, stanoven výrobcem. Najdeme jej v pracovním prostoru stroje, vzdálenosti s nulovým bodem jsou vloženy do paměti řídicího systému. Zajišťuje přesné nastavení odměřovacího systému obráběcího stroje a odstraňuje možné chyby. Referenční bod je realizován koncovými spínači a v moderních strojích, které využívají absolutní odměření polohy, už ho nenajdeme.

Ostatní vztažné body CNC strojů

Kromě nulových a referenčních bodů rozlišujeme ještě další typy vztažných bodů.

 

C – výchozí bod programu:

Počáteční bod nemají jen stroje a obrobky, ale také samotný program. Je využíván při výměně součásti nebo nástroje.

 

F – vztažný bod suportu nebo vřetene:

Bod výměny nástroje je umístěn na upínací nebo dosedací ploše nosiče nástroje. Řídí podle programu řídicí systém. Nástroj má v bodě F nulové rozměry, proto je jeho skutečná dráha korigována pomocí takzvaných délkových korekcí.

 

E – bod nastavení nástroje:

Posledním důležitým vztažným bodem, který musíme zmínit, je bod nastavení nástroje. Označujeme jej písmenem E. Tento bod na držáku nástroje je po upnutí totožný s bodem F. Slouží především k externímu poměřování korekcí nástroje.

 

Znáte také nějaké další vztažné body, které stojí za zmínku?