Důležitost logistického průmyslu se během pandemie ukázala v plné síle. Neexistuje snad nikdo, kdo by za poslední dva roky alespoň jednou nepocítil ochromení nebo zpomalení dodávek zboží. Logistika je zároveň pro společnost natolik klíčová, že nebyl čas na otálení a zdlouhavé hledání cest z krize ven – k rychlým a efektivním řešením pomáhala automatizace, jejíž výhody pro obor jsou dnes ještě výraznější než kdy dřív.

Pokud měly dodavatelské řetězce nějaké skryté slabiny, covid-19 je nemilosrdně odhalil. Ale také logistické firmy, které před nástupem pandemie fungovaly v nejlepším možném pořádku, se ocitly po celosvětovém velkém třesku nečekaně v potřebě zásadních změn. Omezující vládní nařízení, utlumení výroby, pokles zakázek, opoždění plateb nebo nedostatek personálu – to vše tíží od roku 2020 každý průmyslový sektor. Pro ten logistický je navíc značně přitěžující okolností jeho globální charakter.

I když přepravci začleňovali automatizaci do svých procesů už před pandemií (podle průzkumu McKinsey rostlo její zapojení v Evropě mezi lety 2015 až 2019 ročně o 10,3 %), zdaleka ne všechny logistické společnosti pochopily její nezbytnost v současné nepředvídatelné době.

„Kdo se nepřizpůsobí, nemá šanci. Spousta firem to zvládla, ovšem problémy malých a středních přepravců jsou v této souvislosti nemalé,“ řekl Radek Novák, vedoucí katedry logistiky VŠE, pro server Logistika. Menší firmy si často s automatizací a digitalizací nevědí rady nebo netuší, že taková řešení nejsou vhodná pouze pro obrovské nadnárodní konglomeráty.

Automatizovat může každý, stačí nalézt ten nejvhodnější a nejefektivnější způsob implikace robota či systému. Konkrétně v logistice můžeme rozdělit potenciál pro automatizaci na základní procesní oblasti:

  • Automatizace skladišť

Místo, kde se odehrává klíčová část dodavatelského řetězce. Přestože firmy podmínky v logistických centrech neustále zlepšují, je nepřímou úměrou čím dál těžší sehnat dostatek pracovníků. Repetitivní činnosti jsou však ideálním polem pro působení automatických řešení. Roboty tuto práci zvládnou vykonávat nepřetržitě, za zachování stejných výsledkových standardů a díky algoritmům celý proces dále zefektivňovat. Rostoucím trendem jsou navíc vertikální sklady, jejichž fungování se bez automatizace neobejde.

  • Administrativní procesy

Nadbytečné papírování brání maximální efektivnosti také v logistice. Přitom s pomocí umělé inteligence a optického rozpoznávání znaků mohou firmy dosáhnout v tomto směru úplné automatizace – od sběru dat přes jejich zpracování až po odeslání. 

  • Automatizace vozidel

Ač se to může zdát jako realitě vzdálené sci-fi, autonomní vozidla nebo vozítka se stávají osvědčenými pomocníky při zefektivňování logistiky. Je sice nepravděpodobné, že by kamiony bez řidičů v nejbližších letech zaplavily silnice (i když se s tím experimentuje), v menším měřítku jsou ale autonomní vozidla schopná už teď reálně fungovat. Ve skladech se již využívají pojízdné roboty operující v rámci logistického parku, které samostatně převážejí zboží z místa A na místo B (čímž se vracíme k prvnímu bodu „Automatizace skladišť“). V době, kdy rapidně roste důležitost e-commerce a s tím i rychlého odbavování ve skladech, se může jednat o velmi užitečný prvek.