Ptáte se, jak programovat CNC? Pokud se chcete stát programátorem nebo technologem, přiučte se! Právě teď vás zatáhneme do výuky programování CNC strojů.

jak-se-naucit-na-cnc
Co obnáší práce programátora?

Uvažujete nad tím, že byste chtěli pracovat jako technolog a programátor CNC obráběcích strojů? Očekávejte rozmanitou práci. Programování CNC strojů není nic vyloženě rutinního a stereotypního. Náplní tohoto zaměstnání není jen tvorba vlastních CNC programů, ale obsahuje i celou řadu jiných činností.

Vy, jako programátor CNC, na základě výrobní dokumentace, kterou jsou výrobní výkresy a pracovní postupy, musíte určit vhodný CNC obráběcí stroj. Vaším úkolem je zvážit všechny výrobě ekonomické podmínky a na základě toho vypracovat pracovní postup tvorby programu.

Pracovní náplň programátora má většinou 3 základní fáze:

1. určení vhodného CNC stroje – je potřeba zařadit výrobek do součástkové základny
2. zpracování technologického postupu – od přípravné etapy až po dokončovací etapu
3. vypracování technologického programu pro obrábění

Máte pocit, že ještě bojujete s názvoslovím CNC světa? S terminologií pro začátečníky vám pomůže článek: Základy CNC programování. Tuhle terminologii musíte znát.

Nejprve si představme, co je to CNC program. Jedná se o technologický program popisující výsledný vytvořený produkt. Tvoří http://zaklady-cnc-programovani-tuhle-terminologii-musite-znat/se příkazy, prostřednictvím kterých probíhá obrábění.

Způsoby přípravy a tvorba programů pro CNC obráběcí stroje, programátor vždy plánuje tak, aby stroj byl maximálně vytížen. Musí tedy věnovat patřičnou pozornost přípravné fázi práce. Existují 2 přístupy tvorby NC kódů:

1. Ruční tvorba, která využívá pevných cyklů – frézování, soustružení, vrtání. Technologové a programátoři připravují G kódy pro NC obrábění ručně. Je zde velké riziko výskytu chyby.

2. Tvorba programů pomocí CAM/CAM systémů. CAM systémy, z anglického (Computer Aided Manufacturing), jsou vhodné zejména pro firmy, které přecházejí na CNC obrábění a chtějí hned od prvních dnů vyrábět. CNC obráběcí stroje jsou často nevyužity z toho důvodu, že provoz čeká na to, až programátor správně připraví NC program. Realizace programu probíhá na počítači ve speciálním nainstalovaném systému, který jednoduše simuluje prostředí CNC zařízení. CAM/CAM systém pomocí postprocesoru pak vygeneruje program pro určitý typ CNC.

Stavba CNC programu

Řídící program můžeme volně popsat jako soubor informací vyjádřených prostřednictvím čísel, která podrobně popisují činnost stroje. Každý program se zhotovuje ve strojovém kódu, který obsahuje 3 podstatné informace:

1. technologické informace
2. geometrické informace
3. pomocné a přídavné informace

Struktura CNC programu

Tvorba struktury CNC programu má své zásady. Začátek je vždy stejný, následně programátor musí sdělit základní údaje o použitých strojích, určit výchozí bod pro obrábění a tak dále. Mezi nulové a další vztažné body na CNC strojích vás uvede tento článek.

Struktura programu, například pro soustružení, může obsahovat tyto části:

jak-se-naucit-na-cnc_postup-tvorby-programu

Obsah struktury programu

Jak vypadá organizace programování?

Zjednodušeně a ve stručnosti řekněme, že program se skládá z bloků, které jsou ve větách. Každá z vět obsahuje slovo, které popisuje určitý příkaz, číselný kód a programovatelné funkce. Věty pak číslujeme postupně tak, aby bylo možné později dodatečně vložit další věty s příkazy. Organizaci programování pak dělíme podle způsobu programování na ruční nebo strojní programování, o kterém již byla zmínka. A pak podle způsobu vyjádření souřadnic je programování absolutní či přírůstkové.

Zaujala vás pracovní náplň CNC programátora?

  • Štítky:
Comments
Harvey Specter
Vloženo 11:23 10.11.2017
petrzilka
Odpovědět
O autorovi

Dobrý den.
Mohu o ukázkový krátky program?

Přidejte svůj komentář

Můžete použít HTML atrbitury: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>