Přestože historie automatizace v moderním slova smyslu začíná až ve dvacátém století, první známky automatických procesů najdeme již ve starověku. Poznejte s námi zásadní data a historický vývoj automatizace!

FOTO: Historický vývoj automatizace

První automatické stroje, které byly schopny fungovat téměř samostatně, začaly vznikat před druhou světovou válkou. První automaty se uplatnily v roce 1928 v továrně v Milwaukee.
Zdroj: Koláž Martina Ambrože

První zmínky o automatizaci známe již ze starověku

Již 200 let př. n. l. byly v Alexandrii automaticky otevírány a zavírány velké chrámové dveře za pomocí ohně, vody a z nich vzniklé vodní páry. Jednoduché využití protizávaží patřilo ve své době ke skutečně převratným vynálezům.

Počátky historie automatizace můžeme pozorovat i na řadě dalších zařízení. Pokrokovým strojem byl takzvaný samotřas, který reguloval přísun zrna ve starověkých mlýnech. Modernější regulátor známe i z pozdějších arabských textů z 9. století, stroj měl za úkol ovládat přítok vody do napáječky dobytka. Lidé si už ve starověku představovali také nejrůznější mechanické robotické pomocníky v podobě zvířat.

Historie automatizace a první výrobní automaty

Za historicky první výrobní automat je považován vibrační podavač obilí, popsaný italským technikem Ramellim v roce 1588. Ke skutečnému sestrojení automatických strojů však došlo později, konkrétně v roce 1801, kdy Francouz Ch. Jacquard vynalezl dopřádací stroje, které byly plně využívány při předení. V dalších desetiletích se již objevovaly poloautomatické revolverové soustruhy, papírenský stroj nebo zemědělská mlátička.

V roce 1910 vyrobila automobilka Ford za pomocí soustruhů, fréz a vyvrtávacích strojů na hoblování a frézování ozubených kol 10 tisíc automobilů ročně. O čtyři roky později byla do výroby zavedena první montážní linka, díky které se doba montáže zkrátila ze 14 na 6 hodin. Stále se však nejednalo o automaty v dnešním slova smyslu. Dělníci museli upínat, vyjímat a přenášet součásti.

Historický vývoj automatizace jak ji známe dnes

Automatické stroje, které jsou schopny fungovat téměř samostatně, začaly vznikat před druhou světovou válkou. V tomto období byly napsány první teoretické práce, popisující zákonitosti automatického řízení. V roce 1928 se automaty poprvé uplatnily v automatické montáži Smithovy továrny v Milwaukee. Pro historický vývoj automatizace byly zásadní například Nyquistovy práce v oblasti stability a Zieglerova-Nicholsova metoda optimálního nastavení regulátoru z roku 1942.

Vývoj NC a CNC strojů

Číslicově řízené stroje mají počátky v první polovině 20. století. Základy principu NC strojů položil v roce 1938 Claude E. Shanon. První počítač s názvem ENIAC byl dodán americké vládě o osm let později, tedy roku 1946. Elektrický digitální počítač zkonstruovali Dr. John W. Mauchly a Dr. J. Presper Eckert, dosáhli tím úrovně elektronického zpracování dat.

FOTO: První počítač ENIAC

První počítač ENIAC byl dodán americké vládě v roce 1946. Jeho konstruktéři dosáhli poprvé úrovně elektronického zpracování dat.
Zdroj: Wikimedia Commons

Pro vývoj automatizace byly zásadní roky 1949 až 1952, kdy John Pardons vyvinul systém řízení polohy vřetene obráběcího stroje, který byl ovládaný počítačem. K tomuto vynálezu mu pomohly čtyři významné procesy. Vypočítané body dráhy byly uloženy na děrnou pásku, bylo zajištěno automatické čtení programu na stroji, probíhalo postupné uvolňování dat z média a zároveň byly využity servomotory pro ovládání pohybů jednotlivých os.

První číslicově řízený stroj se třemi osami vzniknul v roce 1952 a o dva roky později byl zkonstruován skutečný NC systém. Vznik NC strojů umožnil vytvářet konstrukce dnešních průmyslových robotů. Jedním z průkopníků na poli automatizace byla společnost FUJITSU LTD. Ta založila pobočku FUJITSU Fanuc pro vývoj numerických NC ovladačů.

První průmyslové roboty

Po vzniku programovacího jazyka APT v roce 1958 trvalo ještě řadu let, než byla úroveň NC strojů posunuta dále a započal vývoj nové generace CNC strojů. První průmyslový robot byl vyvinut a instalován v továrně FANUC v roce 1974. Od roku 1984 začaly vznikat CNC systémy s grafickými programovacími prostředky.

V současnosti jsou již průmyslové roboty a CNC stroje ve výrobě zcela běžné a nepostradatelné. Největší zastoupení mají v automobilovém průmyslu, jsou však využívané také v dalších odvětvích. Přestože si někteří lidé myslí, že jejich realizace je obtížná a vhodná pouze pro velkovýroby, opak je pravdou. Ve skutečnosti se investice do průmyslových robotů vyplatí také v menších výrobách.

Automatizace zajistila zvýšení růstu společenské produktivity práce. Nová technika ovlivňuje organizaci výroby, člověka staví do nového vztahu k přírodě a technice. Lidé se museli naučit sdílet s roboty stejné pracoviště. Počet robotů ve výrobě šel v jednadvacátém století prudce nahoru. Zatímco v roce 2003 bylo v Evropě nainstalováno 20 tisíc robotů, v roce 2008 bylo po celém světě instalováno již 200 tisíc robotů.

Důležitá data z moderní historie automatizace:

 • 1914 – vznikla první montážní linka v automobilce Ford
 • 1928 – automaty se poprvé uplatnily v automatické montáži Smithovy továrny v Milwaukee
 • 1938 – Claude E. Shanon položil základy číslicově řízených strojů
 • 1942 – Zieglerova-Nicholsova metoda optimálního nastavení regulátoru
 • 1946 – americké vládě byl dodán první počítač ENIAC
 • 1949 – 1952 – John Pardons vyvinul systém řízení polohy vřetene obráběcího stroje, ovládaný počítačem
 • 1956 – byla založena pobočka FUJITSU Fanuc pro vývoj numerických NC ovladačů
 • 1958 – vznikl programovací jazyk APT
 • 1974 – byl instalován první průmyslový robot v továrně FANUC
 • 1984 – vznikly CNC systémy s grafickými programovacími prostředky
 • 2003 – v Evropě bylo instalováno 20 tisíc robotů
 • 2008 – ve světě bylo instalováno 200 tisíc robotů

Znáte nějaká další důležitá data, související s historií automatizace?

 

Comments
Harvey Specter
Vloženo 11:34 15.6.2015
Marta.
Odpovědět
O autorovi

Pan Michal Žáček ,je skvělý a velice chytrý a vzdělaný člověk. Myslím, že do firmy FANUC přinese ještě mnoho pozitivního fandím mu a přeju hodně úspěchu.

  Harvey Specter
  Vloženo 14:49 22.6.2015
  Eva Řeháková
  Odpovědět
  O autorovi

  Dobrý den, Marto, pan Žáček je opravdu důležitou součástí a oporou týmu FANUC. Děkujeme za pochvalu, kterou určitě vyřídíme!

Přidejte svůj komentář

Můžete použít HTML atrbitury: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>