Obráběcí stroje CNC jsou klíčovou hybnou silou moderní průmyslové výroby založené na automatizaci. Tajemstvím jejich úspěchu je řídící systém, díky kterému dokáží pracovat takřka samy. Ale jak CNC stroje vlastně fungují? Přinášíme 7 klíčových věcí, které o nich musíte vědět.

cnc-obrabeci-stroje-11. Proč se jim říká CNC stroje?

Zkratka CNC je odvozena od anglického computerized numerical control, což v překladu znamená počítačové číslicové řízení. Předchůdcem CNC stroje byl NC stroj, který vznikl již v 50. letech 20. století. Jednalo se o stroj s číslicovým řízením (numerical control). To znamená, že byl řízen nikoli ruční obsluhou jako klasické stroje, ale pomocí naprogramovaných příkazů, skládajících se z čísel a písmen (alfanumerických znaků), do řídícího systému stroje. Od 70. let pak byly NC stroje nahrazovány právě CNC stroji, do jejichž řídících systémů byl navíc aplikován analogový či digitální počítač, čímž se zjednodušilo jejich ovládání a rozšířilo jejich využití.

2. Jak probíhá obrábění na CNC strojích?

Obrábění obecně označuje technologický proces, kdy je určitému předmětu dán požadovaný tvar, a to pomocí odebírání materiálu. Za základní obráběcí stroje lze považovat například frézu, vrták či soustruh. Základní myšlenkou NC, respektive CNC technologie bylo tyto tzv. třískové metody zautomatizovat. Stroje tak již při výrobě nejsou ovládány mechanickým pohybem uživatele – CNC stroj je provádí sám na základě příkazů uživatele zadaných do řídícího systému.

3. Jak CNC stroj vytvoří požadovaný produkt?

Do obráběcích CNC strojů se při výrobě samozřejmě nedávají příkazy jednotlivě – do řídícího systému CNC stroje se nahraje celý program, který je tvořen jednotlivými příkazy. Stroj pak podle tohoto tzv. CNC programu relativně samostatně provádí jednotlivé úkony. CNC programátor tedy musí program napsat tak, aby podle něj stroj byl schopný vytvořit požadovaný tvar předmětu.

4. Co obnáší obsluha CNC strojů?

Úkolem obsluhy CNC stroje je mimo jiné sledovat, zda stroj skutečně pracuje správně, respektive zda je CNC program napsán správně. Operátor CNC obráběcích strojů musí také seřídit funkci stroje, nastavit parametry, sestavit nástroje a upnout a vyrovnat obráběné části materiálu. Ke snadné komunikaci uživatele s CNC stoji jsou jejich řídící systémy vybaveny několika režimy práce. Operátor pak mezi nimi může přepínat v závislosti na tom, zda chce, aby stroj pracoval, nebo zda jej potřebuje zastavit, aby například upravil polohu nástroje.

5. Jaké materiály umí obráběcí CNC stroje obrábět?

Na CNC obráběcích strojích lze obrábět širokou škálu materiálů. K nejčastějším patří kovy, a to jak železné i neželezné, tak i nerez či velmi tvrdé kovy. Obrábění jednotlivých druhů má obvykle své specifické využití, například titan se obrábí pro účely leteckého průmyslu, z oceli se zase pomocí obráběcích strojů vyrábí závity, ozubená kola či trubky. Kromě kovu lze obrábět například dřevo, sklo či plast, a dokonce i grafit či gumu.

6. Co jsou CNC obráběcí centra?

Jaký rozdíl mezi CNC obráběcím strojem a CNC obráběcím centrem? V rámci CNC technologie nejprve vznikaly jednoúčelové stroje, které byly využitelné pouze pro jeden druh operace. Výroba produktu však standardně vyžaduje více druhů operací, proto začala vznikat víceúčelové stroje, kterým se říká právě CNC obráběcí centra.

První CNC obráběcí centrum jménem FANUC ROBODRILL vytvořila již v roce 1972 společnost FANUC, přičemž spolu s novými objevy v CNC technologiích od té doby dochází k jeho neustálému zdokonalování. Dnes si jej můžete pořídit ve třech velikostech.

7. Jaké výhody poskytují CNC obráběcí stroje?

Multifunkční CNC obráběcí centra dokáží snížit počet mezikroků ve výrobním procesu, což výrobu výrazně urychlí. Díky automatizaci je proces výroby jednak efektivnější, a jednak bezpečnější, jelikož operátoři jej řídí v podstatě zvenku. Významným benefitem, který plyne z obrábění na CNC strojích je také značná úspora nákladů – je možné využívat surové materiály a stroje jsou navíc velmi přesné, proto je minimalizováno množství odpadu a vyrobené součástky jsou takřka dokonalé.

Ty nejlepší CNC stroje dnes dokáží pracovat s přesností na nanometry. K nepřesnějším strojům na světě patří FANUC ROBONANO α-0iB, který vyvinula společnost FANUC. ROBONANO dosahuje na lineárních osách lineárních osách (X, Y, a Z) rozlišení 1 nanometr a na rotačních osách (B a C) přesnosti 0,000001°. Přesnost stroje souvisí především s jeho konstrukcí – ta musí být nosná, vzdušná a zároveň zamezit jakémukoliv tření, které by mohlo způsobit sebemenší nepřesnosti.

  • Štítky:
Žádné komentáře.

Přidejte svůj komentář

Můžete použít HTML atrbitury: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>