Inteligentní roboty se stávají nedílnou součástí průmyslu a berou si na starosti lidskou práci. Často plní úkoly, které zaměstnanci robotům velmi rádi přenechají. Zaměstnavatelé zase díky robotům snižují své provozní náklady. Zjednodušování pomocí automatizace robotických procesů však není tak snadné jako pouhé nastavení softwarového robota a pasivní čekání na výsledek. 

Automatizace robotických procesů zvyšuje firmám konkurenceschopnost

Technologie RPA (=robotická procesní automatizace) vylepšuje lidem jejich profesní život. Díky automatizaci opakujících se úkolů, které běžně zabírají velké množství času, se mohou lidé věnovat jiným důležitým úkolům vyžadujícím tvořivost, lidské porozumění nebo sociální interakce. Pokud chtějí firmy zůstat konkurenceschopné, přecházejí postupně na rychlejší automatizační technologie. 

Společnosti, které trend nepřijmou a nepřizpůsobí se, mohou propásnout příležitost k získání konkurenční výhody na přeplněném globálním trhu. Navzdory jasným pozitivům RPA stále některé společnosti bojují s její implementací a využíváním všech výhod. Ironií je, že tyto překážky nejsou technologického původu, ale závisí čistě na lidském faktoru. 

Překážky bránící v úspěchu

Mnoho podniků zjednodušování automatizace robotických procesů podceňuje. A to je pravděpodobně jeden z hlavních důvodů, proč poradenská společnost Ernst & Young zjistila, že 30 – 50 % počátečních projektů RPA nakonec selže. Nejedná se však o odraz technologie RPA nebo její schopnosti, ale důsledek toho, že se podniky pustí do akce ještě dříve, než se připraví na zvýšenou autonomii softwaru a automatizace. O nejčastějších překážkách efektivního zavádění inteligentní automatizace v podniku promluvili experti z oboru. 

  1. Chybějící podpora a spolupráce

CEO společnosti Gotta Sleep Jesse Tutt prohlásil: „Faktorem úspěchu číslo jedna pro inteligentní automatizaci je viditelná podpora.“ Podle něj se jedná o zásadní věc, protože největší překážkou úspěchu RPA je často vzdor ze strany vedení i zaměstnanců. Než se tedy pustíte do RPA, měli byste nejprve přemýšlet o procesech. IT a obchodní divize by měly úzce spolupracovat na identifikaci zavedených a často opakovaných procesů s předpojatostí vůči těm, u kterých není nutná žádná lidská intervence. Proces implementace RPA v takovém procesu přinese podnikům poznatky, které mohou aplikovat na další procesy. 

  1. Nepřijetí zaměstnanců na palubu

Pokud plánujete změny v oblasti automatizace, je důležité, aby váš záměr pochopili i zaměstnanci a rozhodnutí podpořili. Podřízení mohou totiž mylně nabýt dojmu, že roboty mají převzít jejich práci a sebrat jim tak jejich zaměstnání. Je proto velmi důležité zaměstnancům co nejlépe vysvětlit jejich budoucnost a roli ve firmě. Do řízení změn investujte dostatek úsilí a ujistěte se, že zaměstnanci změny chápou a respektují je. Jakmile pochopí, z jakého důvodu RPA zavádíte, mohou společně s vámi podpořit vizi společnosti a být hnací silou pro udržení změn.

  1. Nedostatek zaměstnanců s potřebnými znalostmi a zkušenostmi

Tutt dále uvedl, že druhou bariérou je nedostatek zaměstnanců s rozsáhlými dovednostmi v datech, analytice, vývoji softwaru a RPA. Zkušení zaměstnanci jsou přitom pro dosažení úspěchu zcela nezbytní. Správná data jsou důležitá k podpoře analytiky pro řízení automatizace. Kromě datových a analytických dovedností musí mít členové automatizačních týmů také zkušenosti s vývojem softwaru. 

Většina projektů automatizace se obvykle provádí prostřednictvím přímé interakce databáze nebo API. „A v případech, kdy jsou systémy zastaralé, jsou dostupné jen publikované aplikace vyžadující interakci myši nebo klávesových zkratek, při kterých jsou vyžadovány určité dovednosti automatizace robotických procesů,“ dodává Tutti. 

  1. Obtížné dosažení MVP

Zakladatel a CTO společnosti Allure Security poukazuje na další překážku, kterou je nezachytitelnost produktu s dostatečnými vlastnostmi pro uspokojení inovátorů (MVP). Obtížnosti jsou způsobené převážně komplexností problémů, obchodními úvahami a jistými výpočetními omezeními. „Aby bylo možné vytvořit MVP, musí výkon stroje dosáhnout určité úrovně přesnosti. Ta zajistí optimální fungování aplikace pro správně zamýšlené tržní řešení. Neexistuje pro to však žádná magická poučka,“ vysvětluje Stolfo.

  1. Podceňování referencí zákazníků

Generální ředitel pro umělou inteligenci působící v oblasti podnikových technologických konzultací uvedl, že se podniky potýkají s problémy v oblasti RPA kvůli nedostatku času, který by mohli trávit snahou o porozumění svým zákazníkům a naslouchání jejich zkušenostem. Zpětná vazba od zákazníků je přitom velmi důležitá. Firmy často postrádají čisté zdroje dat. Mezi další problémy patří i starší aplikace bez novějších RPA modulů a komponent strojového jazyka nebo nerealistická očekávání, pokud jde o robotické a softwarové procesy.