Bezpečnost robotizovaných pracovišť je v dnešní době velkým tématem. Jak zajistit, aby na robotických pracovištích nedocházelo k pracovním úrazům? Technický manažer FANUC UK Darren Whittall vysvětluje, jaké kroky podniknout, abyste zajistili nejvyšší bezpečnost práce s roboty!

 

Bezpečnost robotizovaných pracovišť

Bezpečnost robotizovaných pracovišť hlídá kvalifikovaný pracovník

Bezpečnost robotů na robotizovaném pracovišti, kde sdílejí stejnou plochu s lidmi, musí hlídat kvalifikovaný pracovník. Jeho prvním úkolem je určit rozsah všech potencionálních rizik. Bezpečnost robotizovaného pracoviště se liší v závislosti na typu jednotlivých strojů, proto je na začátku nutné najít a zdokumentovat všechny možné nástrahy. Věděli jste, že k nejčastějším úrazům dochází při mimořádných provozních podmínkách?

Dodržujte veškeré předpisy a mezinárodní normy

Pro zajištění bezpečnosti robotizovaných pracovišť je potřeba dodržovat mezinárodní bezpečnostní standardy. Důležité jsou například normy ČSN EN ISO 10218 část 1: Roboty a robotická zařízení – Bezpečnostní požadavky pro průmyslové roboty a ČSN EN ISO 10218 část 2, která se podrobněji věnuje integraci robotických systémů.

Bezpečnost robotizovaných pracovišť kontroluje 3D simulátor

Při plánování a testování robotické koncepce je vhodné používat simulační software. Stejně důležité jako správně postavené otázky jsou softwary, které pomáhají zajistit bezpečnost v automatizovaných systémech. Ve společnosti FANUC mají k dispozici FANUC ROBOGUIDE, který může simulovat všechny proměnné robotických pohybů, překážek a možných kolizních scénářů ve 3D virtuálním světě. Podívejte se, jak funguje!

https://www.youtube.com/watch?v=nqAtJLMyrv4

Zavádějte účinná ochranná opatření už při návrhu pracoviště

Při vytváření kontrolního systému, který má hlídat bezpečnost práce na CNC strojích nebo na robotizovaných pracovištích, je třeba požádat o pomoc a konzultaci odborníka. Důležité je oslovit experta už ve fázi návrhu robotizovaného pracoviště, protože existuje mnoho různých konceptů. Konzultant například zváží, zdali bude kontrolní systém integrovaný přímo v robotu nebo v robotickém bezpečnostním softwaru.

Zaměstnanci musejí mít jasné bezpečnostní instrukce

Aby byla bezpečnost práce na CNC strojích a robotizovaných pracovištích skutečně zaručena, nezapomeňte poskytovat zaměstnancům jasné instrukce. Snížení bezpečnostního rizika dosáhnete například pořádáním pravidelných školení obsluhy. Zároveň je nutné zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici vhodné osobní ochranné prostředky.

Bezpečnostní opatření lze lépe integrovat do softwaru

V automobilovém průmyslu, kde je v robotických aplikacích obecně méně hardwaru a převládá spíše software, lze efektivněji integrovat bezpečnostní opatření. Díky integraci bezpečnostních opatření do softwaru je možné až 50% snížení nákladů. Nejnovější FANUC DSC (Dual Check Safety) software může sledovat pozici robota a jeho rychlost. Na následujícím videu se můžete podívat, jak systém Dual Check Safety funguje.

Vytvořte adaptivní zóny v okolí robota

V současné době není problém naprogramovat, povolit nebo zakázat, do které zóny robot může nebo nemůže vstoupit v závislosti na jeho momentálním úkolu. Tím se značně zlepšuje bezpečnost robotizovaných pracovišť. Funkce je dostupná prostřednictvím DSC Position Check, který je speciálně vhodný pro kompaktní konfiguraci buněk.

Definice maximální rychlosti ovlivňuje bezpečnost robota

Maximální rychlost robota lze definovat jak pro běžný provoz, tak také pro speciální události, kdy pracuje operátor v blízkosti robota. FANUC DSC Speed Check slouží k tomu, aby monitoroval rychlost robota. Zároveň má k dispozici kontrolní koncové efektory, které jsou schopné zajistit okamžitou nehybnost robota.

Dodržování norem pro nouzové zastavení robota

Nouzového zastavení v případě potřeby musí být schopný každý robotický systém. K dodržování slouží norma na okamžité zastavení robota ČSN EN ISO 13850.

Stále kontrolujte a zdokonalujte bezpečnost robotů

Požadavky na bezpečnost robotizovaného pracoviště by měly být vyšší spolu s rozvojem robotických zařízení. Robotizace se stále vyvíjí a proto je potřeba stále upravovat také bezpečnostní aspekty. Pokud využíváte software, je jednodušší upgradovat a integrovat nové požadavky na bezpečnost.

 

Napadá vás další opatření, které může zajistit lepší bezpečnost robotizovaných pracovišť?